Shottonin kolmannen siistaamon rakentaminen jatkuu

UPM-Kymmene jatkaa uuden siistaamon rakentamista Shottonin paperitehtaalle Walesiin. Yhtiö toimii yhteistyössä Ison-Britannian viranomaisten ja EU:n komission kanssa, jotta siistaamohanke etenisi alkuperäisen aikataulun ja suunnitelman mukaisesti.

Ison-Britannian viranomaiset myönsivät UPM-Kymmenen hankkeelle taloudellista tukea Waste and Resources Action -ohjelmansa puitteissa. Hanke valittiin tuen kohteeksi avoimessa kilpailussa. Ohjelman tavoitteena on tehostaa paperinkeräystä ja uusiokäyttöä Isossa-Britanniassa EU:n linjausten mukaisesti.

EU:n komissio aloitti viime viikolla virallisen tutkimuksen varmistaakseen, että hanke täyttää tuelta edellytettävät ympäristövaatimukset.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Gale, UPM-Kymmene (UK) Ltd
puh. +44 1244 284112, matkapuh. +44 7831 827025
Viestintäjohtaja Pirkko Harrela, UPM-Kymmene, puh. 0204 150588


UPM-Kymmene Oyj
Viestintä
16.10.2002