Repap UPM-Kymmenelle, Repapin yhtiökokous hyväksyi oston

UPM-Kymmene Oyj ja Repap Enterprises Inc. ovat tänään ilmoittaneet, että Repapin osakkeenomistajat ovat hyväksyneet 29.8.2000 julkistetun kaupan, jolla Repap siirtyy UPM-Kymmenen omistukseen. Yli 96 prosenttia Repapin yhtiökokouksessa paikalla olleista tai valtakirjalla edustetuista osakkeenomistajista äänesti kaupan puolesta.

Kauppa odotetaan saatavan päätökseen tänään, jonka jälkeen Repap siirtyy kokonaisuudessaan UPM-Kymmenen omistukseen. UPM-Kymmene ostaa Repapin koko osakekannan hintaan 0,20 Kanadan dollaria osakkeelta. Lisäksi UPM-Kymmene ostaa Repapin etuoikeutetut osakkeet hintaan 25,00 Kanadan dollaria osakkeelta. Repapin osakepääoman arvoksi muodostuu noin 160 miljoonaa Kanadan dollaria (123 miljoonaa euroa), jolloin yhtiön kokonaisarvoksi tulee noin 1,35 miljardia Kanadan dollaria (1,04 miljardia euroa).

Yrityskauppa vahvistaa UPM-Kymmenen globaalia asemaa johtavana aikakauslehtipapereiden valmistajana. Se lujittaa yhtiön kilpailuasemaa yhtenä merkittävimpänä paikallisena aikakauslehtipaperin toimittajana Pohjois-Amerikassa sekä vahvistaa UPM-Kymmenen kustannustehokasta, modernia konekantaa. Kaupan mukanaan tuomien synergiaetujen määrän ennen veroja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa Kanadan dollaria (38 miljoonan euroa) vuonna 2002. Synergiahyötyjä saadaan tuote- ja markkinamixin optimoinnista sekä säästöinä ostoissa ja logistiikassa. Lisäksi säästöjä syntyy myynti-, yleis- ja hallintokuluissa sekä ottamalla käyttöön parhaat yhteiset toimintatavat. Ostettu tehdas toimii UPM-Kymmene Miramichi -nimisenä.

UPM-Kymmenen taloudellisena neuvonantajana hankkeessa on toiminut RBC Dominion Securities Inc. ja Repapin taloudellisena neuvonantajana Donaldson, Lufkin & Jenrette. UPM-Kymmenen lainopillisina neuvonantajina ovat toimineet Osler, Hoskin & Harcourt LLP sekä White & Case LLP. Repapin lainopillisina neuvonantajina ovat toimineet Stikeman Elliot sekä Sullivan & Cromwell.

UPM-Kymmene

UPM-Kymmene on yksi maailman suurimpia metsäteollisuusyrityksiä ja paperin tuottajia. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli 8,3 miljardia euroa ja liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Yhtiö valmistaa painopapereita, jalostusmateriaaleja ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita. Painopapereiden, eli aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopapereiden osuus konsernin liikevaihdosta on yli puolet. Kaupan jälkeen UPM-Kymmene maailman suurin aikakaus-
lehtipaperien valmistaja sekä kymmenen suurimman sanomalehti- ja hienopaperituottajan joukossa. UPM Converting on Euroopan johtavia jalostusmateriaalien tuottajia. Yhtiö on sekä Euroopan suurin vanerin valmistaja ja yksi suurimpia sahatavaran tuottajia. UPM-Kymmenen toiminta on keskittynyt Euroopan unionin maihin sekä Yhdysvaltoihin, missä yhtiö omistaa Minnesotassa aikakauslehtipapereita valmistavan Blandin Paperin. Pohjois-Amerikan myynnin osuus konsernin liikevaihdosta on 11 prosenttia. UPM-Kymmenellä on tuotantolaitoksia 13 maassa sekä kattava, viidelle mantereelle ulottuva myyntiverkosto: yli 170 myynti- ja jakeluyhtiötä.

Repap

Repap on merkittävä LWC-paperin eli hiokepohjaisen päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja. Sen osuus Pohjois-Amerikan päällystetyn puupitoisen aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetista on 9 prosenttia. Vuonna 1999 yhtiön liikevaihto oli 570 miljoonaa Kanadan dollaria (425 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 68 miljoonaa Kanadan dollaria (51 miljoonaa euroa). Yhtiön paperia käytetään aikakauslehdissä, myyntiluetteloissa, liitteissä sekä mainospainotuotteissa. Repapin tuotantolaitokset ovat New Brunswickin osavaltiossa Kanadassa: kaksi modernia paperikonetta, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 450 000 tonnia, valkaistua havupuumassaa valmistava sellutehdas (vuotuinen kapasiteetti 235 000 tonnia) sekä integroitu hiomo (vuotuinen kapasiteetti 125 000 tonnia). Lisäksi Repapilla on kaksi sahaa, joiden vuotuinen yhteenlaskettu kapasiteetti on 137 000 kuutiometriä. Repapin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 1 480.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
16.10.2000