Q3: Kustannusten karsiminen ja resurssiomavaraisuus tukivat UPM:n tulosta, Toiminnan tehostaminen jatkuu

UPM:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2005:

Avainluvut 7-9/2005 (7-9/2004)
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä: 157 (137) miljoonaa euroa
· Tulos per osake ilman kertaluonteisia eriä: 0,19 (0,19) euroa
· Voitto ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä: 141 (121) miljoonaa euroa
· Liikevaihto: 2 243 (2 449) miljoonaa euroa
· Tase vahvistui, velkaantumisaste oli 65 %

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi kolmatta vuosineljännestä 2005:

"Johdonmukaisesti toteutettu kustannusten karsiminen ja korkea resurssiomavaraisuus näkyvät UPM:n tuloksessa. Raaka-aineiden ja energian hinnat ovat kuitenkin nousseet voimakkaasti tänäkin vuonna. Tavoitteita vastaavan kannattavuuden palauttamiseksi tarvitaan edelleen sekä merkittävää toiminnan tehostamista että paperin hinnankorotuksia. Suurimmat haasteet näemme aikakauslehti- ja sanomalehtipaperitoimialoilla, joissa UPM:llä on selkeä tarve parantaa kustannuskilpailukykyä edelleen."

"Aiomme olla kustannusjohtaja myös jatkossa. Suuret tuotantoyksiköt ja korkea energia- ja selluomavaraisuusaste tuovat meille selkeää kilpailuetua, mutta aiomme nostaa tehokkuutta koko organisaatiossa. Toimintamme on oltava erittäin kustannuskilpailukykyistä."

"Changshun uusi paperikone Kiinassa on käynnistynyt erinomaisesti ja löytänyt jo ensimmäisinä toimintakuukausinaan hyvän asiakaspohjan. Uuden koneen liikevoitto oli syyskuussa positiivinen. Changshun valmistamien hienopapereiden kysyntä on kehittynyt odotetusti ja hintataso on vakaa."

"Mainontaan perustuva paperin kysyntä on jatkunut hyvänä. Keskihintoja on saatu jonkin verran korotettua kesän jälkeen. Euroopan ulkopuolella hintakehitys on jatkunut myönteisenä, ja hintataso on selkeästi eurooppalaista tasoa korkeampi. Hintojen arvioidaan nousevan edelleen ensi vuoden alusta."

"Paperien kysynnän ennustetaan viimeisellä neljänneksellä olevan samalla hyvällä tasolla kuin viime vuonna. Paperien keskihinnan arvioidaan olevan korkeampi. Jalosteiden ja vanerin kysyntä jatkuu hyvänä, mutta sahatavarassa on edelleen ylitarjontaa. Kustannusten nousun arvioidaan olevan vähäistä parantuneesta tehokkuudesta ja korkeasta energiaomavaraisuudesta johtuen."

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014


UPM
Viestintä
1.11.2005

***

Tiedotustilaisuus ja Conference Call

Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 1.11.2005 klo 15.00 Ravintola Bankin auditorissa (Unioninkatu 22). Tiedotustilaisuutta voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu Conference Call –puhelinneuvottelu on tänään 1.11.2005 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Puhelinneuvottelun tunnus on UPM Interim Report Q3/2005 Conference Call. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 8.11.2005 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 1205635#.