Q2: Paperin kysyntä jatkuu hyvällä tasolla, Työselkkaus painoi kannattavuutta

UPM:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005:

Avainluvut 4-6/2005 (4-6/2004)

- Tulos per osake: 0,05 euroa (0,56)
- Liikevoitto: 11 (87) miljoonaa euroa
- Tappio ennen veroja: -50 miljoonaa euroa (79 miljoonaa euroa voittoa)
- Liikevaihto: 2 253 (2 497) miljoonaa euroa
- Työmarkkinaselkkauksen negatiivinen vaikutus toisen neljänneksen tulokseen ennen veroja oli noin 175 miljoonaa euroa. Huhti-kesäkuun paperintoimitukset vähenivät 13 % viime vuoteen verrattuna

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden toista neljännestä:

"UPM:n kustannustehokkuus kehittyi edelleen myönteisesti, vaikka osavuositulos jäikin tappiolliseksi ja on täysin epätyydyttävä. Pitkällä tähtäimellä uusi työehtosopimus luo kuitenkin aikaisempaa paremmat edellytykset kilpailukyvyn kehittämiseen Suomessa. Toisaalta joudumme harkitsemaan maariskin pienentämistä niissä paperilajeissa, joissa tuotanto keskittyy Suomeen."

"Kannattavuuden jatkuva parantaminen on edelleen tärkein tavoitteemme. Vuoden vaihteessa loppuun saatettu 200 miljoonan euron säästökampanja, puutuotetoimialan ja Pohjois-Amerikan rakenneuudistukset ja tavoitteelliset työehtosopimusneuvottelut ovat olleet tärkeitä toimenpiteitä kustannustehokkuutemme kehittämiseksi. Loparexin myynti ja Chudovon vähemmistöosuuden osto ovat esimerkkejä toimista, joilla selkiytämme yhtiörakennetta."

"Ennätykselliseen viime vuoteen verrattuna paperin kysyntä on pysynyt alkuvuodesta hyvänä. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että tilausvirtamme palautui sopimusneuvottelujen päätyttyä nopeasti ja on nyt vahva. Myös asiakastoimitukset normalisoituivat parissa viikossa. Työmarkkinaselkkauksen aikana asiakkaat tukivat tavoitteitamme, mistä olemme kiitollisia."

"Parantunut kysynnän ja tarjonnan tasapaino on mahdollistanut hinnankorotuksia etenkin Pohjois-Amerikassa ja vientimarkkinoilla. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin viimeaikainen vahvistuminen on helpottanut eurooppalaisten paperinvalmistajien asemaa. Euroopassa työmarkkinaselkkauksen vuoksi siirtyneet hintaneuvottelut ovat käynnistymässä."

"Paperien kysynnän ennustetaan toisella vuosipuoliskolla olevan samalla hyvällä tasolla kuin viime vuonna. Paperien keskihinnan arvioidaan olevan korkeampi. Paperivarastot ovat nyt alhaalla ja markkinan odotetaan olevan tiukka etenkin aikakauslehti-, sanomalehti- ja erikoispapereissa. Jalosteiden ja vanerin kysyntä jatkuu hyvänä, mutta sahatavaran ylitarjonta jatkuu edelleen", sanoo toimitusjohtaja Pesonen.


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Kari Toikka, UPM, puh. 0204 15 0014

UPM
Viestintä
28.7.2005

***

Tiedotustilaisuus ja Conference Call

Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 28.7.2005 klo 13.30 Ravintola Bankin auditorissa (Unioninkatu 22). Tiedotustilaisuutta voi seurata samanaikaisesti internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.com. Nauhoitettu lähetys on sivuilla nähtävissä seuraavat kolme kuukautta.

Analyytikoille suunnattu Conference Call –puhelinneuvottelu on tänään 28.7.2005 klo 17.00. Numero on +44 (0)1452 542 300. Puhelinneuvottelun tunnus on UPM Interim Report Q2/2005 Conference Call. Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 4.8.2005 asti numerossa +44 (0)1452 550 000, tunnus 7325567#.