Puuta lumivarastoissa ennätysmäärä

UPM on lumivarastoinut puuta ennätysmäärän, yli 600 000 m3. Valtaosa siitä on kuusikuitupuuta, mutta myös koivutukkia on lumen alla poikkeuksellisen runsaasti. Suurin lumivarasto on Kajaanin paperitehtaalla, 130 000 m3. Lumivarastojen avulla turvataan puun säilyminen loppukesän ja alkusyksyn käyttöihin.

Lisätietoja:
Hankintapäällikkö Tuomas Hallenberg, puh. 0204 16 3899