Puulla edelleen hyvä kysyntä

Vuosi 2007 oli kotimaan puukaupassa monessa suhteessa ennätysvuosi, niin myös UPM:lle. Ostimme puuta ennätysmäärän, samoin metsäpalveluidemme kysyntä ylitti odotuksemme.

UPM ei ole osaltaan valmis hyväksymään usein kuultua väitettä teollisuuden puun kysynnän hiipumisesta.Viestimme on selvä, haluamme tehdä puukauppaa suomalaisten metsänomistajien kanssa aktiivisesti ja ympärivuotisesti. Juuri julkistetun uuden Kansallisen metsäohjelman eräänä keskeisenä tavoitteena on kotimaisen puun vuotuisen tarjonnan lisääminen pysyvästi 10-15 milj.m3:lla. Myös UPM haluaa lisätä omalla panoksellaan puun markkinoille tuloa sekä edistää kotimaisten puuvarojen hyödyntämistä.
UPM:n Suomessa sijaitsevien tuotantolaitosten puun käyttö on monipuolista, mikä tarjoaa metsänomistajille hyvät mahdollisuudet hyödyntää metsävarojaan ja tehdä puukauppaa kanssamme. Puun hintataso on tällä hetkellä jopa parempi kuin viime vuoden alussa, joten puukaupalle on olemassa erittäin hyvät edellytykset.

Lisätietoja: Ostojohtaja Pekka Rajala, puh. 0400 269 533