Puukauppa ja metsäpalvelut verkossa – UPM:n puukauppasivusto uudistunut

(UPM, Valkeakoski, 26.8.2010 klo 10.30) – UPM:n puukauppa- ja metsäpalvelusivusto www.puukauppa.com on uudistunut sähköiseksi kauppapaikaksi, joka tarjoaa metsänomistajille entistä laajemmat mahdollisuudet tehdä puukauppaa ja hankkia metsäpalveluja verkossa.

Uudistetun sivuston kautta metsänomistaja voi jättää puukauppa- tai metsänhoitotyötarjouspyynnön, tutustua UPM:n metsäpalvelutarjontaan ja olla yhteydessä UPM:n metsäasiantuntijaan oman metsän hoitotarpeista.

"Uudistetun palvelun tarkoituksena on vastata kasvavaan verkkopalveluiden kysyntään ja tarjota uusia palvelumuotoja metsäpalveluihin ja puukauppaan. Metsänomistaja voi tutustua metsäpalvelutuotteisiin ja löytää ratkaisuja omiin tarpeisiinsa omalta kotikoneeltaan silloin kun hänelle sopii", sanoo metsäpalvelupäällikkö Panu Kärkkäinen UPM:n Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminnasta.

Lisätietoja antavat:
Metsäpalvelupäällikkö Panu Kärkkäinen, UPM, Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta, puh. 0204 16 0120.
Johtaja Risto Laaksonen, UPM, Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta, puh. 040 554 5701


UPM Metsä
UPM:n Pohjois-Euroopan puunhankinta vastaa puuraaka-aineen ostosta ja hankinnasta Suomesta, Venäjältä, Baltian maista, Valko-Venäjältä ja Skandinaviasta. UPM:n
Pohjois-Euroopan metsäliiketoiminta vastaa yhtiön metsien hyödyntämisestä ja metsäpalveluista. UPM omistaa metsää Suomessa noin 915 000 hehtaaria, ja yhtiöllä on myös oma taimitarha. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM tarjoaa metsänomistajille myös monipuolisia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä metsäpalveluja. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös korkealaatuiset Bonvesta-rantatontit ja -metsäpalstat.

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme perustuvat uusiutuviin raaka-aineisiin ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 23 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 15 maassa. Liikevaihto vuonna 2009 oli 7,7 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä.