Pohjantikan reviirikäyttäytymisestä uutta tietoa

UPM:n ja Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteistyössä toteuttama pohjantikan radiolähetinseurantatutkimus on saatu päätökseen.
Alustavat tulokset ovat rohkaisevia, sillä niistä ilmenee, että talousmetsien luonnonhoidon menetelmät, mm. säästöpuuryhmien jättäminen, tekopökkelöt säästöpuuryhmissä ja korjaamatta jätetyt pienet tuulenkaatoryhmät sekä yksittäiset kuolleet puut hyödyttävät myös vanhojen metsien lajina pidettyä pohjantikkaa.

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta, puh. 0204 16 3794