Pietarsaaren jätevesipäästöt normaalilla tasolla

Jäteveden kemiallisen hapenkulutuksen taso (COD) nousi hetkellisesti UPM-Kymmenen Pietarsaaren sellutehtaalla viime sunnuntaina, mikä aiheutti tehtaan edustan vesialueella hajuhaittoja. Veden väri oli myös hieman tavanomaista tummempi.

Tehtaalla pestiin rutiinitoimenpiteenä haihduttamoa, ja pesuvedet johdettiin puskurialtaaseen toimivalla jätevedenpuhdistuslaitoksella. Pumppaus puskurialtaasta puhdistamon ilmastukseen tapahtui liian nopeasti, minkä vuoksi altaan toiminta häiriintyi. Pumppaus puskurialtaasta lopetettiin välittömästi, minkä jälkeen tilanne normalisoitui nopeasti. Pumppausta jatkettiin varovasti runsaan vuorokauden kuluttua ja puhdistamo on toiminut normaalisti tiistaista alkaen.

Päästöt ovat olleet lupaehtojen puitteissa, COD-päästötaso oli 65 tonnia päivässä, lupaehdon ollessa 80 tonnia.Tämän vuoksi tehdas ei erikseen tiedottanut asiasta ympäristökeskukselle tai lehdistölle. Yleisön informoimiseksi tapauksesta olisi pitänyt tiedottaa, vaikka lupaehdot eivät sitä edellyttäneetkään.

Tilanteen seuraamiseksi ympäristökeskus ottaa vesinäytteitä tehtaan edustalta.

Tapauksen jälkeen tehtaalla on tarkennettu tiedonkulkuun ja raja-arvoihin liittyvää ohjeistusta.

UPM-Kymmene
Viestintä
17.7.2003