Pesonen luottaa UPM:n kasvuliiketoimintoihin ja korostaa vahvojen marginaalien merkitystä Euroopassa

​(UPM, Helsinki, 12.6.2012 klo 14.30) - UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ilmaisi vahvan luottamuksensa yhtiön kasvuliiketoimintoihin yhtiön pääomamarkkinapäivillä Lontoossa. Samalla hän korosti entistä vahvempien marginaalien merkitystä yhtiön kassavirran maksimoimiseksi kypsillä Euroopan markkinoilla.

“UPM:n kasvuliiketoimintojen liikevaihto on tällä hetkellä yli 4,0 miljardia euroa ja luotamme näiden liiketoimintojen jatkuvaan kasvuun tulevina vuosina. Tämän vuosikymmenen jälkipuoliskolla yli puolet UPM:n liikevaihdosta tulee hyvin menestyvistä kasvuliiketoiminnoista,” Pesonen sanoi.

Pesonen korosti, että vuoden 2007 jälkeen UPM:n energia-, sellu- ja tarraliiketoimintojen, sekä Aasian paperiliiketoiminnan myynti on kasvanut 40 prosenttia. “Kahdesta taloustaantumasta huolimatta nämä liiketoiminnat ovat tänä aikana paitsi kasvaneet, myös olleet hyvin kannattavia.” 

Tulevaisuuden kasvualueiksi Pesonen nimesi Kiinan paperin, selluliiketoiminnan laajentumisen, tarraliiketoiminnan laajenemisen kehittyvillä markkinoilla ja biopolttoaineet, sekä ydinvoiman, jossa UPM:llä on merkittävä jalansija Teollisuuden Voima -omistuksensa kautta.  

“Ensimmäinen biopolttoaineinvestointimme tuo yhtiön liiketoimintaportfolioon ja kasvuennusteisiin täysin uuden ulottuvuuden,” Pesonen totesi. ”Pidemmällä aikavälillä biokomposiitit, biofibrillit ja biokemikaalit täydentävät yhtiön tuotevalikoimaa.”

“Samalla kun muut liiketoiminnat ovat kasvaneet, paperin liikevaihto kypsillä markkinoilla, sekä sahatuotteiden ja vanerin liikevaihdot ovat laskeneet yhteensä 10 prosenttia vuodesta 2007.  Näillä liiketoiminnoilla on kuitenkin keskeinen rooli kasvustrategiassamme. Laajennamme kasvuliiketoimintojamme kypsien liiketoimintojen tuottamalla kassavirralla. Marginaalien parantaminen vahvan kassavirran takaamiseksi ja pääoman vapauttaminen kypsistä liiketoiminnoista on keskeistä. Tämän edistämiseksi teollisuuden rakennejärjestelyjä on edelleen jatkettava,” Pesonen sanoi.

“Vahva tase ja hyvä osinko ovat UPM:lle avainasioita myös tulevaisuudessa. UPM:n liiketoimintarakennetta uudistamalla tavoitteenamme on kasvattaa UPM:n tulosta ja arvostusta osakkeenomistajien hyväksi,” Pesonen sanoi.

Lisätietoja pääomamarkkinapäivistä antaa klo 16:30 jälkeen:
Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, UPM, puh. 040 595 3202

Pääomamarkkinapäivän esitykset voi ladata UPM:n verkkosivuilta osoitteesta: http://www.upm.com/EN/INVESTORS/Reports-and-Presentations/2012/Pages/default.aspx

 
UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News