Paahdelajit hyötyvät hakkuista

Harjujen etelä- ja länsirinteiden omaleimainen kasvi- ja hyönteislajisto on erikoistunut elämään auringonpaahtamissa kuivissa ja avoimissa rinteissä. Paahdeympäristöissä aiemmin runsaana esiintyneet lajit, kuten kissankäpälä ja kangasajuruoho, ovat harvinaistuneet harjumetsien rehevöitymisen ja umpeenkasvun vuoksi. Näiden lajien elinolot pystytään palauttamaan oikein suunnitelluilla hoitohakkuilla.

Pälkäneen Syrjänharjulla toteutettiin huhtikuun lopulla paahderinteen hakkuu Metsäkeskus Pirkanmaan, UPM:n ja Silvestan yhteistyönä. Syrjänharjulla poistettiin rinnettä varjostavaa puustoa, mikä hyödyttää paahderinteen kasvi- ja hyönteislajistoa. Lisäksi lajiston leviämistä edistettiin paljastamalla maanpintaa. Syrjänharjun jyrkät rinteet tarjosivat puunkorjuulle melkoisen haasteen,josta kuitenkin selvittiin metsurien ja koneiden yhteistyöllä.

Paahdeympäristöjen hoitomenetelmiä kehitetään laajassa metsä- ja ympäristöalan yhteistyöhankkeessa, jota koordinoivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja jossa myös UPM on mukana. Metsänomistajille paahderinteiden hoito on vapaaehtoista ja maksutonta.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Sami Oksa, puh. 040 560 3474