Outi Jokela Vuoden Naismetsänomistajaksi

Vuoden 2006 Naismetsänomistajaksi on valittu Outi Jokela Vammalasta. UPM:n, Nordean ja metsäkeskuksien edustajien muodostama valintaraati julkisti valintansa Mikkelissä sunnuntaina 29. lolakuuta järjestetyssä Naismetsänomistajien juhlassa.

Valintaraati perusteli valintansa mm. seuraavasti: ”Outi Jokela käyttää ja hoitaa metsiään metsäsuunnitelman mukaisesti yhdessä perheen kanssa. Erityisesti hyvää on, että uudistamisen jälkityöt tehdään ripeästi. Jokela ottaa huomioon metsiensä käsittelyssä puuntuotannon lisäksi maisemalliset ja luontoarvot. 4H-toiminnassa mukana olevana Jokela ymmärtää nuorten toiminnan ja tarpeet ja osaa motivoida nuoria. Jokela ymmärtää myös metsäomaisuuden taloudellisen merkityksen ja metsän osana kokonaisvarallisuutta.”

Lisätietoja:
Markkinointipäällikkö Seija Rantonen, puh. 0204 16 4612