Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

UPM-Kymmene Oyj         Pörssitiedote        14.11.2013      klo 09.50 

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 17.8.2013 – 31.10.2013 merkitty yhteensä 595 435 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 3 715 514,40 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 529 300 397 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 14.11.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsingissä alkaa 15.11.2013.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyi 31.10.2013. Optio-oikeuksia 2007B jäi käyttämättä 55 491.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 22 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi