Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

UPM-Kymmene Oyj      Pörssitiedote    27.12.2012        klo 10.00

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 1.11.2012 - 10.12.2012 välisenä aikana merkitty yhteensä 301 449 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 1 881 041,76 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 526 124 410 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 27.12.2012. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 28.12.2012.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 10.12.2012 merkitsemättä 3 231 478 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News