Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

UPM-Kymmene Oyj         Pääomatapahtuma        20.11.2012         klo 10.00

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 4.8.2012 - 31.10.2012 välisenä aikana merkitty yhteensä 15 800 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 98 592,00 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 525 822 961 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 20.11.2012. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 21.11.2012.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 31.10.2012 merkitsemättä 3 532 927 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376

###

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja
UPM, Viestintä

UPM Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News