Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

UPM-Kymmene Oyj             Pörssitiedote                    13.6.2012 klo 10:15

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 21.3.2012 - 28.5.2012 välisenä aikana merkitty yhteensä 3 000 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 18 720,00 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 525 807 161 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 13.6.2012. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 14.6.2012.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 28.5.2012 merkitsemättä 3 548 727 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja  

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi
www.twitter.com/UPM_News