Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

UPM-KYMMENE OYJ           PÖRSSITIEDOTE 3.4.2012             KLO 10:00
 

UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 31.1.2012 - 20.3.2012 välisenä aikana merkitty yhteensä 736 023 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 4 592 783,52 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 525 804 161 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 3.4.2012. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.  

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 4.4.2012.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 20.3.2012 merkitsemättä 3 551 727 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.


Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja, Mika Mikkola, UPM, puh. 020 4150 376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi