Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

(UPM, Helsinki, 16.2.2012 klo 10.15) - UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 30.1.2012 mennessä merkitty yhteensä 95 300 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 594 672 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 525 068 138 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 16.2.2012. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.2.2012.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 30.1.2012 merkitsemättä 4 287 750 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.


Lisätietoja antaa: Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

UPM, Viestintä   
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.upm.fi