Osakkeiden merkintä UPM:n optio-oikeuksilla 2007B

(UPM, Helsinki, 22.12.2011 klo 11.00) - UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan kuuluvilla optioilla 2007B on 5.12.2011 mennessä merkitty yhteensä 2150 yhtiön osaketta. Koko merkintähinta, 13 416 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintöjen seurauksena UPM:n osakkeiden määrä nousee 524 972 838 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 22.12.2011. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.12.2011.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkoi 1.10.2011 ja päättyy 31.10.2013. Optio-oikeuksilla 2007B oli 22.12.2011 merkitsemättä 4 383 050 osaketta.

Optio-ohjelman 2007 ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdejohtaja Mika Mikkola, puh. 020 4150 376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi