Osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä

UPM-Kymmenen hallitus päätti Haindl-kauppaan liittyvän ylimääräisen yhtiökokouksen 2.8.2001 antaman valtuutuksen nojalla osakepääoman korottamisesta 20.910.000 euron määräisellä uusmerkinnällä siten, että uusmerkinnässä tarjotaan merkittäviksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 12.300.000 uutta 1,70 euron vasta-arvoista osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on 34,071 euroa osakkeelta. Merkintähinta on sama kuin UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 30.3.-16.5.2001. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon 31.12.2001 päättyvältä tilikaudelta.

Uudet osakkeet tarjotaan yhteensä kymmenen G. Haindl'sche Papierfabriken Kommanditgesellschaft auf Aktien -nimisen yhtiön osakkeenomistajan merkittäviksi.

Osakkeiden merkintä-ja maksuaika on 1.10.-31.12.2001. Merkintä tapahtuu samana päivänä, kun Haindl-kauppa saatetaan päätökseen.


UPM-Kymmene Oyj
Konserniviestintä
26.9.2001