OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto osti lisää metsää UPM:ltä

Helsinki, 2015-02-16 14:14 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto on ostanut UPM:ltä viisi eri metsätilakokonaisuutta, yhteensä noin 1 420 hehtaaria. Tilat sijaitsevat Joensuun Hoilolassa, Tohmajärvellä sekä Kuopion Kurkimäessä ja Karttulassa. Tuhannelle hehtaarille alasta solmitaan pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa. Kaupan osapuolet ovat sopineet, että kauppojen hintaa ei julkaista.
 
”OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto on suunnattu yksityishenkilöille ja mahdollistaa uuden tavan omistaa metsää. Rahasto sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita metsäsijoittamisesta, mutta joilla ei ole osaamista tai aikaa omistaa ja hoitaa metsää itse”, kertoo rahaston salkunhoitaja Tapio Tilli.
 
”Pitkäaikainen puukauppa- ja metsäpalvelusopimus UPM:n kanssa takaa puulle menekin ja ammattimaisen metsien hoidon kestävästi rahastomme tavoitteiden mukaisesti. Siten rahasto saa metsäomaisuudestaan parhaan tuoton”, Tapio Tilli kuvaa UPM:n kanssa sovittua yhteistyötä.
 
”UPM:n metsäomaisuudesta myytävät tilat ovat hyvin hoidettuja talousmetsiä, joiden tuotto on hyvä”, kuvaa UPM:n Puunhankinnan ja metsätalouden johtaja Sauli Brander myytäviä tiloja. ”Tilakaupan yhteydessä tehtävä puukauppa- ja metsäpalvelusopimus on myös merkittävä tekijä erityisesti silloin, kun tilakaupoista neuvotellaan sijoittajien kanssa.”
 
UPM on myynyt säännöllisesti metsäomaisuuttaan osana kiinteistöjen jalostusta. Yhtiön metsäomaisuus Suomessa on nykyisellään noin 765 000 hehtaaria.
 
Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, puh. 0400 546 690
Salkunhoitaja Tapio Tilli, OP-Ryhmä, puh. 050-3579743
 
Toimituksille tiedoksi:
 
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 21 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi
 
OP-Metsänomistaja on metsään sijoittava erikoissijoitusrahasto. Suorien metsäsijoitusten lisäksi rahasto voi tehdä myös epäsuoria sijoituksia metsäkiinteistöihin. Rahasto saa tuottoa ensisijaisesti omistamiensa metsäkiinteistöjen puunmyynnistä. Rahasto jakaa vähintään 75 prosenttia realisoituneesta nettotuloksesta vuosittain rahasto-osuuden omistajille.  Lisätietoa rahastosta osoitteesta www.op.fi/rahastot