Norjan Pankin osuus UPM:n osakepääomasta 5 prosenttia

(UPM, Helsinki, 24.10.2008 klo 17:00) – Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:

Norjan Pankin (Norges Bank, Central Bank of Norway, organization number 937 884 117) omistus UPM-Kymmene Oyj:stä on 22. lokakuuta tehdyn osakekaupan jälkeen 5 prosenttia.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norjan Pankin omistus on 26 067 273 osaketta, mikä on 5,01 prosenttia UPM:n osakepääomasta ja äänimäärästä.