Nimityksiä UPM:n Paperiliiketoimintaryhmässä

 

(UPM, Helsinki, 2.8.2011) – Myllykoski-kaupan yhteydessä UPM:n Paperiliiketoimintaryhmässä tehdään seuraavat nimitykset. Nimitykset astuvat voimaan välittömästi, ellei toisin mainita.

Myllykoski Oyj:n toimitusjohtaja Sverre Norrgård siirtyy vuodenvaihteessa eläkkeelle. Ennen sitä hän tukee Myllykoski-integraation toteutumista ja raportoi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Thomas Ehrnrooth on nimitetty markkinointijohtajaksi ja UPM:n Paperiliiketoimintaryhmän johtoryhmän jäseneksi.

Myynnissä Wolfgang Bucher on nimitetty sanomalehtikustantajista vastaavaksi johtajaksi, Jaakko Nikkilä jalostajista vastaavaksi johtajaksi ja Jussi Toikka agenttimarkkinoista (Seven Seas) vastaavaksi johtajaksi.

Tuotannossa Anne Murtola on nimitetty kehitysjohtajaksi.

Lisäksi on tehty seuraavat 1.9.2011 voimaan astuvat tehtaanjohtajanimitykset:

Wolfgang Ohnesorg on nimitetty UPM Augsburgin ja UPM Plattlingin tehtaiden johtajaksi. Winfried Schaur on nimitetty UPM Schongaun ja UPM Ettringenin tehtaiden johtajaksi.

Caius Murtola on nimitetty UPM Jokilaakson tehtaiden johtajaksi.

Juha Ebeling on nimitetty UPM Hürthin tehtaanjohtajaksi.

Timo Suutarla on nimitetty UPM Myllykosken tehtaanjohtajaksi.

Pentti Putkinen on nimitetty UPM Tervasaaren tehtaanjohtajaksi.

Juha Kääriäinen on nimitetty UPM Kymin ja UPM Kaukaan tehdasintegraattien johtajaksi. Kenneth Winberg on nimitetty UPM Pietarsaaren tehdasintegraatin johtajaksi.

Daniel Wiktorin jatkaa UPM Albbruckin tehtaan johtajana ja Russ Drechsel UPM Madisonin tehtaan johtajana. Kaikki muut UPM:n paperitehtaiden johtajat jatkavat nykyisissä tehtävissään.

Jose Mambrino on nimitetty vastaamaan toimitusketjun integraatioprojektista.

Raimo Särkelä on nimitetty teknologiaprojekteista vastaavaksi johtajaksi.

Nimityskuvia saatavilla UPM:n viestinnästä.

Lisätietoja antaa:

UPM , Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com