Myrskytuhot UPM metsissä ovat tarkentuneet

(UPM, Helsinki, 20.8.2010) - Elokuun alun myrskyt aiheuttivat suurta tuhoa Itä- ja Keski-Suomessa, missä myös UPM omistaa laajoja metsäalueita. Tehdyn kartoituksen mukaan yhtiön metsien myrskyssä tuhoutuneen puuston määrä on 650 000 – 800 000 m3. Lopullinen määrä tarkentuu puun korjuun edistyessä.

Hakkuut myrskytuhoalueella niin yhtiön kuin yksityisten metsänomistajien metsissä on saatu ripeästi käyntiin. Yhtiön metsäsuunnittelijat, UPM Silvestan metsurit ja UPM:n korjuuyrittäjät näillä alueilla ovat keskittyneet myrskyalueiden kartoittamiseen ja myrskypuiden korjuuseen. Laadullisesti tukkipuuksi sopivaa puuta on pystytty korjaamaan muutamia kymmeniä tuhansia kuutiometrejä. Suurin osa myrskyalueen puusta soveltuu kuitenkin puiden halkeilusta, vääntymisestä ja myös sinistymisestä johtuen vain kuitupuuksi.

Julkisuudessa koko myrskyalueen myrskytuhopuumäärän on arvioitu olevan kaiken kaikkiaan 3 miljoonan kuutiometrin luokkaa. UPM käyttää laitoksillaan Suomessa kaikkia puutavaralajeja ja hankkii kotimaista puuta vuosittain 18 – 20 miljoonaa kuutiometriä. Myrskytuhosta huolimatta puun osto ja korjuu jatkuu vilkkaana koko Suomessa.

Lisätietoja: Sauli Brander, johtaja, metsäpalvelut ja puuntuotanto, puhelin 0405674155