Myrsky ja Gadolin - UPM tukee monipuolisesti työtä lasten ja nuorten parissa

(UPM, Helsinki, 19.12.2012 klo 14:15) – Vuoden 2013 aikana UPM tukee monipuolisesti suomalaisten lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Esimerkiksi Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanke ehkäisee syrjäytymistä ja Kemianluokka Gadolin innostaa nuoria näkemään luonnontieteet osana arkipäivää. Yrityskylä puolestaan näyttää koululaisille, miten kansantalous toimii.

”Nuorisotukemme on aiemmin ollut hyvin urheiluseurapainotteista. Viime vuosina olemme pyrkineet monipuolistamaan tuensaajien joukkoa”, sanoo UPM:n viestintäjohtaja Pirkko Harrela

”Olemme onnistuneet löytämään erittäin laadukkaasti toteutettuja lasten ja nuorten hankkeita, joilla on luonteva yhteys yhtiön toimintaan. Tukihankkeissamme on nykyään mukana lapsia ja nuoria hyvin erilaisilla taustoilla ja tavoitteilla.”

Uusia tuensaajia ovat valtakunnallisen LUMA-keskuksen osana toimiva Helsingin yliopiston Kemianluokka Gadolin sekä Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hanke.  Taloudellisen tiedotustoimiston suosittua Yrityskylää koululaisille UPM on tukenut jo usean vuoden ajan.

”Metsäteollisuudessa on paljon kemiaa. Kemianluokka Gadolin ja sen vierailulaboratorio ovat hyvä tapa tukea nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin ja tuoda esille puun monipuolisuutta ja uusia innovaatioita”, sanoo Harrela.

Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. UPM:n nimikkoprojekti 2013 on taidetyöpaja Lauritsalan alueella Lappeenrannassa, jossa myös yhtiön Kaukaan tehdas sijaitsee.

Kohderyhmänä ovat alueen 13-19 -vuotiaat nuoret, jotka tarvitsevat erityistä sosiaalista tukea. Pajan toimintaideana on herättää ja innostaa nuoria toimimaan osana yhteisöä oman asuinpaikkansa eduksi.

UPM on tukenut Taloudellisen tiedotustoimiston Yrityskyliä jo vuodesta 2011. UPM:n tuki jatkuu myös vuonna 2013, jolloin Yrityskyliä järjestetään viidellä paikkakunnalla.

Yrityskylät ovat peruskoulun kuudesluokkalaisille suunnattu opintokokonaisuus, jossa oppilaat pääsevät elämään päivän pienoiskaupungissa. He käyvät töissä, saavat palkkaa ja toimivat kuluttajina omassa yhteisössään.

 ”Tätä kautta lapset pääsevät tutustumaan työelämään, yrityksiin ja kansalaisen rooliin hauskalla tavalla. Se on myönteinen asia, jota kannattaa tukea”, sanoo Harrela.

Lisätietoja antavat:
Viestintäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, puh. 040 507 8764
Professori Maija Aksela, valtakunnallisen LUMA-keskuksen Kemianluokka Gadolin, puh. 050 5141450
Projektipäällikkö Riikka Åstrand, Suomen lasten ja nuorten säätiö, Myrsky-hanke, puh. 050 539 4555
Toiminnanjohtaja Tomi Alakoski, Yrityskylä, puh. 040 808 0614

Lisää tietoa aiheesta:
UPM Blogi: UPM mukana Yrityskylä-hankkeessa, www.upm.com/FI/MEDIA/upm-blogi/Pages/upm-tutuksi-lapsille-pelin-avulla.aspx
www.myrsky.info
www.yrityskyla.fi


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Yhtiön liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 17 maassa. Vuosittainen liikevaihto on yli 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi
 

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News