Myllykosken paperitehtaan henkilöstölle tarjotaan työllistymisvaihtoehtoja Uusiin töihin -tapahtumassa

(UPM, Helsinki, 17.1.2012 klo 11.00) – UPM, Kouvolan työ- ja elinkeinotoimisto ja Kouvolan kaupunki järjestävät  tänään Myllykoskella Uusiin töihin -tapahtuman, jolla pyritään tukemaan lakkautetun paperitehtaan entisen henkilöstön työllistymistä. Tapahtumaan osallistuu noin 20 paikallista ja valtakunnallista yritystä, jotka ovat valikoituneet yritysten työvoimatarpeen ja henkilöstön kiinnostuksen pohjalta.

Entisen Myllykosken tehtaan työntekijöillä on kokemusta muun muassa  erilaisten prosessien valvontatehtävistä sekä kone-, sähkö- ja automaatiokunnossapidon tehtävistä. Toimihenkilöissä on edustettuina käytön, kunnossapidon, henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon sekä markkinoinnin ja myynnin ammattilaisia. Muunto- ja täydennyskoulutusta voidaan tarvittaessa räätälöidä tulevan työnantajan tarpeisiin.

Tapahtuma on osa UPM:n mittavaa Työstä työhön -ohjelmaa, jolla tuetaan Myllykosken tehtaalta ja Myllykoski Oyj:stä irtisanottavien uudelleentyöllistymistä. Ohjelmassa mukana oleville tarjotaan myös muita työllistymistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä kuten muutto- ja matkustustukea toiselle paikkakunnalle työllistyttäessä, kouluttautumisavustusta sekä starttirahaa oman yrityksen perustamiseen. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Entisen paperitehtaan henkilöstö on osallistunut aktiivisesti tarjolla olleisiin koulutus- ja yrittäjyystapahtumiin. 

Tähän mennessä noin kolmasosa irtisanomisuhan alla olleesta 396 myllykoskelaisesta on työllistynyt pysyvästi tai määräaikaisesti, tai löytänyt koulutuspaikan. Tähän mennessä uusiin töihin UPM:n sisällä on sijoittunut 87 henkilöä ja muille työnantajille 16 henkilöä. Koulutuksen on aloittanut 25 henkilöä.

Myllykosken henkilöstön sijoittumista uusiin töihin ja koulutukseen seurataan säännöllisesti. Ajantasainen tilanne on nähtävissä sekä UPM:n että Kouvolan TE-toimiston internetsivuilta. Tietoja päivitetään aluksi kahden viikon välein ja myöhemmin kerran kuukaudessa.

Seuraava Uusiin töihin -tapahtuma järjestetään Myllykoskella 25.1.2012. Myllykoskelaisten sijoittumista uusiin töihin ja koulutukseen voi seurata UPM:n internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi: Media > Pressikansiot > Liiketoiminta > UPM Paperi

Lisätietoja antavat:
Tehtaanjohtaja Timo Suutarla, UPM, Myllykosken tehdas, puh. 05 851 2436
Muutosturva-asiantuntija Marjukka Matikka, TE-toimisto, Kouvola, puh. 050 396 1343

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News