Muutoksia UPM:n Jalostustoimialalla - Liiketoiminta-alueiden johtajat nimitetty

UPM:n Jalostustoimialan muodostaa 1.1.2005 alkaen kaksi liiketoiminta-aluetta: Tarralaminaatit ja Erikoispäällysteet. Liiketoiminta-alueiden johtajat raportoivat toimitusjohtaja Jussi Pesoselle.

Heikki Pikkarainen on nimitetty Tarralaminaatit –liiketoiminta-alueen (Labelstock Business) johtajaksi ja UPM:n johtajiston jäseneksi 1.1.2005 alkaen. Liiketoiminta-alueen muodostavat tarralaminaatteja valmistava Raflatac ja UPM Rafsec, joka kehittää ja valmistaa langattomaan radiotaajuustekniikkaan perustuvia, älykorteissa ja –tarroissa käytettäviä etätunnistimia. Heikki Pikkarainen työskentelee tällä hetkellä UPM:n strategiakehityksestä vastaavana johtajana.

Matti J. Lindahl on nimitetty Erikoispäällysteet-liiketoiminta-alueen (Speciality Coatings Business) johtajaksi 1.1.2005 lähtien. Liiketoiminta-alueen muodostavat teollisuuskääreitä valmistava Walki Wisa ja silikonoituja irrokemateriaaleja valmistava Loparex. Matti J. Lindahl jatkaa johtajiston jäsenenä.


UPM
Viestintä
10.12.2004