Mitkä ihmeen uhanalaiset?, pohtii Sami Oksa blogissaan

​UPM Metsän ympäristöpäällikön Sami Oksa kertoo blogissaan "Mitkä ihmeen uhanalaiset?" muun muassa: "Uhanalaisista lajeista 36 % elää ensisijaisesti metsissä, näistä lähes puolet lehdoissa. Siis siinä elinympäristössä, jota on noin 2 % pinta-alastamme. Harjuilla elää puolestaan lähes 15 % metsiemme uhanalaisista lajeista." 

​Näiden metsätyyppien määrä on alle 5 % metsäpinta-alastamme, joten kangasmetsissä, joita on 75 % metsäpinta-alastamme, uhanalaisten metsälajien määrä on vain yksi kolmasosa.

"Lehto- ja harjulajien jälkeen lahopuun määrä on keskeisin uhanalaisuuteen vaikuttava tekijä," Sami jatkaa.

1990-luvulla alkanut metsiemme PEFC-sertifiointi on tuonut säästöpuuryhmien jättämisen metsiimme. Tämän ansiosta metsiimme jää vuosittain yli 0,5 miljoonaa kuutiota säästöpuita kehittymään vanhoiksi puiksi ja lahopuuksi.

Vaikka muutokset metsässä tapahtuvatkin hitaasti näkyy lisääntyvä lahopuun määrä jo. "Vuonna 2010 ilmestyneen punaisen kirjan mukaan kovakuoriaisten uhanalaisuus on vähentynyt, kiitos säästöpuiden!" Sami toteaa blogissaan.

Lue aiheesta lisää Samin blogista. Tutustu myös Samin kirjoitukseen Lehtolajien juhlaa Metsän henki 2/2015 -lehden avausaukeamalla.