Minna Jalo on vuoden 2009 naismetsänomistaja

Vuoden 2009 naismetsäomistajaksi valittu Minna Jalo on hoitanut metsäänsä kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Jokaisella Minna Jalon omistaman tilan metsikkökuviolla on kaikki järkevän metsänhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet tehty ajallaan. Työtä on tehty sitkeästi ja pitkäjänteisesti, ylisukupolvisesti suunnitellen. Työtä riittää myös tulevaisuudessa, ja tulojakin on odotettavissa.

Hyvin hoidettu metsä tarjoaa sekä omistajalle että satunnaiselle luonnossa liikkujalle iloa silmälle. Aktiivinen metsänomistaja näkee omien käsiensä jäljet heti ja tilan kasvavasta puusadosta voivat päästä osalliseksi monet sukupolvet. Pitkäjänteinen metsänhoito nostaa metsien arvoa ja kannustaa aktiiviseen metsänhoitoon.

Minna Jalon omistukseen vuonna 2009 siirtyneen Piikkikankaan tilan metsiä on hoidettu vuosikymmenien ajan aktiivisesti, ja se näkyy tämän päivän hakkuita suunniteltaessa selvänä erona hoitamattomaan metsään. Taimikonhoitotyöt on tehty oikeaan aikaan. Nuorissa hoidetuissa metsissä pieniläpimittaisen puuston kasvu on keskittynyt ainespuustoon ja riukupuuston osuus on hyvin pieni. Nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä harvennusten jälkeen tehty lannoitus on lisännyt puuston kasvua. Samassa yhteydessä on hoidettu kuntoon myös kunnostusojitus. Lisäksi tilan nuoria metsiä on pystykarsittu runsaasti. Metsänuudistaminen on järjestetty siemenpuustolla, kylvämällä tai istuttamalla. Kaikki hoito - ja hakkuutoimenpiteet ovat olleet hyvin tarpeellisia.

Metsäkeskuksen laatima metsäsuunnitelma on luovutettu viisi vuotta sitten, eli nyt ollaan puolivälissä suunnitelmakautta.

Piikkikankaan tilalla, missä Minna Jalo nykyisin asuu, on ollut suuri merkitys Minnalle jo pikkutytöstä lähtien. Minna on tiennyt jo nuorena, että joskus hänestä tulee metsänomistaja. Minna Jalolla on selkeä näkemys oman metsänsä tilasta ja toteuttamansa metsänhoidon päämääristä sekä puuntuotannon että virkistys- ja monikäytön näkökulmasta. Tilalla on mm. yhteisiin kylän jakokunnan vesialueisiin kuuluva lampi, joka lisää tilan virkistysarvoja.

Minna Jalo on osallistunut aktiivisesti metsänomistajille järjestettyihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Jalo on toiminut useamman vuoden Oulun seudun metsätilanomistajat ry:n sihteerinä ja siinä tehtävässä hän on kolunnut useita koulutustilaisuuksia ja seminaareja yhdessä muiden alueen metsänomistajien kanssa.

Minna Jalo on käyttänyt aktiivisesti metsätalouden neuvontaorganisaatioiden tarjoamia palveluja esim. puukaupan tekemisessä ja kunnostusojituksen järjestämisessä. Piikkikankaan tilalla ei ole hakkuu- eikä hoitoviiveitä ja tarpeellinen tiestö on kunnossa.

Minna Jalo on kunniakkaasti toteuttanut, naisellista otetta metsäasioihin. Hänelle on muotoutunut esimerkillinen ote ja asenne metsätalouteen ja hänellä on realistinen kuva metsätalouden käytännön työstä. Koulutukseltaan Minna Jalo on yo-merkonomi (ulkomaankauppaan erikoistunut) ja metsuri (2-vuotinen koulutus Sotkamossa n. 10 v sitten.)

Vuoden Naismetsänomistajan valitsivat UPM, Nordea ja Metsäkeskus nyt jo kahdeksatta kertaa. Vuoden 2008 Naismetsänomistaja Heidi Simola luovuttaa Mielikki-kiertopalkinnon seuraajalleen Toimiva Metsä –tapahtumassa Oulun ammattiopiston (Kotkantie 2) auditoriossa Oulussa 26.1. klo 16.15.

Lisätietoja antavat:

Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa,
Kehittämisasiantuntija Risto Mulari, risto.mulari@metsakeskus.fi, puh 040 848 3456,

Nordea Pankki Suomi Oyj,
Kehityspäällikkö Sanna Ikävalko, sanna.ikavalko@nordea.com puh. 050 350 9718.

UPM Metsä
Markkinointipäällikkö Seija Rantonen, seija.rantonen@upm-kymmene.com , puh. 040-5296688