Metso ja UPM kehittävät bioöljyn valmistusta biomassasta

(UPM, Helsinki, 8.6.2009 klo 12.00) – Metso ja UPM ovat kehittäneet tuotantokonseptin, jossa biomassasta valmistetaan bioöljyä korvaamaan fossiilisia polttoaineita lämmityksessä ja voimantuotannossa. Bioöljyn koetuotanto käynnistyy Metson koelaitoksessa Tampereella kesäkuun 2009 aikana.

Bioöljyä voidaan valmistaa UPM:n tehdasalueella toimivissa biovoimalaitoksissa, joissa on tarkoitukseen soveltuva kattila ja toimiva raaka-ainehuolto. Bioöljyn raaka-aineena käytetään puuperäistä biomassaa eli hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää sahanpurua. Bioöljytuotannon yhdistäminen käytössä olevaan biovoimalaitokseen tuo merkittäviä kustannus- ja tehokkuushyötyjä sekä uutta liiketoimintaa.

Metso ja UPM ovat kehittäneet bioöljyn valmistusmenetelmää yhdessä VTT:n kanssa Tekesin tuella. Bioöljytuotannon ja biovoimalaitoksen yhteiskonsepti on patentoitu. Se voidaan nähdä jatkona Suomessa kehitetylle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle.

Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun hiilidioksidineutraalin bioöljyn etuna on huomattava kasvihuonepäästöjä alentava vaikutus. Maailmalla tutkitaan laajasti mahdollisuuksia jatkojalostaa bioöljyä liikenteen polttoaineeksi.

"UPM etsii aktiivisesti uutta liiketoimintaa toisen sukupolven biopolttoaineista, joissa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita. Metsäenergiasta valmistettavan biodieselin tuotantoteknologian kehitys etenee. Selvitämme parhaillaan, mikä nykyisistä tehtaistamme sopisi biodieselin tuotantoon suunnitellun biojalostamon sijaintipaikaksi Suomessa tai muualla. Biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on meneillään Kuusankoskella ja Raumalla", kertoo UPM:n biopolttoaineista vastaava johtaja Petri Kukkonen.

"Lisäksi testaamme parhaillaan selluloosapohjaista teollisuusjätettä hyödyntävää etanolin ja energian valmistuskonseptia. Bioöljy sopii hyvin UPM:n biopolttoainevalikoimaan. Hanke on myös erinomainen esimerkki metsäklusterin yhteistyöstä", hän jatkaa.

Biodiesel, -etanoli ja -öljy ovat biopolttoaineita, joita valmistetaan erilaisin menetelmin uusiutuvista raaka-aineista. Biodieseliä ja -etanolia käytetään nykyään yleisesti liikenteen polttoaineina, kun taas bioöljyä käytetään lämmitykseen ja voimantuotantoon.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Petri Kukkonen, UPM, Biopolttoaineliiketoiminta-alue, puh. 0204 15 0336
Teknologiajohtaja Kari Kuukkanen, Power-liiketoimintalinja, Metso, puh. 0400 623 059

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyrityksiin. UPM:n liiketoiminta jakaantuu kolmeen ryhmään: Energia ja sellu, Paperi sekä Tekniset materiaalit. Kustannustehokkuus, muutosvalmius ja innovaatiokyky ovat kilpailukykymme perusta. UPM:n palveluksessa on noin 24 000 henkilöä ja yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 9,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. www.upm-kymmene.fi

Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden kansainvälinen toimittaja kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 28 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com