Metsäosaston viime vuosi kohtalainen

Paperiteollisuuden työselkkaus teki vuodesta 2005 poikkeuksellisen myös metsäosaston toimintaan. Touko-kesäkuun työriita pysäytti sellu- ja paperitehtaat seitsemän viikon ajaksi. Myös tehdasintegraattien yhteydessä toimivia sahoja ja vaneritehtaita jouduttiin pysäyttämään eripituisiksi ajoiksi. Selkkaus pienensi tehtaiden suunniteltua puunkäyttöä lähes 3 milj. m3.

Yksityismetsien puukauppa oli normaalia alkuvuoden aikana, mutta hiipui kesän aikana. Vastoin odotuksia, metsäveromuutoksen siirtymäkauden viimeinen syksy ei tuonut puuta markkinoille, ja metsäosaston osto jäi pienemmäksi kuin koskaan aikaisemmin. Tuontipuuta vastaanotettiin puolestaan ennätysmäärä, ja sen osuus tehtaiden puunkäytöstä nousi yli neljännekseen.

Työselkkaus alensi metsäosaston toiminta-astetta, ja sen vaikutukset näkyvät myös kohonneina tehdashintoina. Puuta hankittiin lähes 24 milj. m3, josta konsernin omille tehtaille toimitettiin vajaat 20 milj. m3. Omista metsistä hakattiin puuta kolme neljäsosaa suunnitteesta. Energiapuun hankinta lisääntyi edelleen.

Metsäosaston organisaatio muuttui vuoden aikana. Hankinta-alueet lopetettiin ja siirryttiin prosessipohjaiseen organisaatioon. Pääprosesseja on kolme: osto, hankinta ja metsätalous. Niiden tukena on neljä toimintoa: hallinto, kehitys, ympäristö ja viestintä. Kenttäorganisaatio koostuu piireistä, joita on edelleen 13.

Henkilöstö väheni 28:lla toimihenkilöllä ja 60 metsurilla. Metsäosaston palveluksessa oli vuoden lopussa 677 toimihenkilöä ja 426 työntekijää. Lisäksi kone- ja autoyrittäjiä sekä heidän kuljettajiaan oli 1 498. Metsäosaston näin laskettu henkilöstö oli 2 601.

Tehtaiden ennakoitu käyttö vuonna 2006 on runsaat 22 milj.m3. Kustannustehokkuuden lisäämisen ohella metsäosaston kehittämistavoitteita ovat uuden organisaatio- ja toimintamallin sisäänajo sekä kuusen saannin varmistaminen.