Metsänhoidon osaaminen alkaa taimitarhasta - UPM laajentaa taimituotantoaan

(UPM, Helsinki, 8.11.2006) – UPM panostaa metsänviljelyn laatuun ja kustannustehokkuuteen, ja laajentaa Joroisten taimitarhaansa. Laadukkaat taimet ovat metsänviljelyn onnistumisen lähtökohta, ja UPM haluaa kehittää koko ketjua siemenestä tukkipuuhun. Taimitarhan laajennuksella yhtiö haluaa varmistaa laatutaimien saatavuuden omaan ja metsäpalvelu-asiakkaidensa käyttöön.

”Uskomme, että satsaamalla taimituotantoon sekä metsänuudistamisen menetelmien kehittämiseen voimme tehostaa metsänkasvatusta merkittävästi”, toteaa UPM:n metsätalousjohtaja Jyrki Kangas.

Joroisten taimitarhan uuden, 2 000 m² suuruisen muovihuoneen rakentaminen sekä ulkokentän laajennustyöt ovat jo käynnissä, ja ne valmistuvat ensi kevääksi. Investoinnin jälkeen Joroisissa tuotetaan 13 miljoonaa tainta vuodessa. Tämä määrä käytetään vuosittain istutuksiin noin 7 000 hehtaarin alalla yhtiön omissa ja metsäpalveluasiakkaiden metsissä.

Joroisten taimitarha on perustettu vuonna 1980. Taimitarhaa ja taimien tuotantoa on UPM:ssä kehitetty pitkäjänteisesti. Joroisissa käytössä oleva tekniikka mahdollistaa laatutaimien tuottamisen. Valtaosa tuotannosta on kuusta.

”Haluamme kehittää erityisesti kuusen taimien tuotantoa ja kuusen kasvatusketjuja, sillä UPM käyttää paljon kuusta. Kuusi on puulaji, joka kasvaa erittäin hyvin Suomen tuoreilla ja sitä viljavammilla kankailla”, kertoo taimitarhapäällikkö Anne Immonen.

Taimituotannossa siemenen alkuperä ja laatu ovat kaiken perusta. UPM käyttää ainoastaan kotimaista alkuperää olevia siemeniä ja taimia. Taimien kasvatuksen lisäksi laadukkaita siemeniä tarvitaan runsaasti myös metsäkylvöön. UPM saa osan siemenistä omilta siemenviljelmiltä, ja osa ostetaan toisilta siementuottajilta. Siemeniä kerätään myös laadukkaimmista omista metsiköistä.

Metsää uudistettaessa on tärkeää saada aikaan tuottava ja terve taimikko nopeasti ja kustannustehokkaasti. Metsänuudistamisen varmistamiseksi UPM on kehittänyt seurantajärjestelmän, jossa uudistusalat inventoidaan systemaattisesti muutaman vuoden kuluttua uudistamisesta. Inventointituloksen mukaan yhtiön metsien viljely on onnistunut erittäin hyvin.

”Tulosten avulla pystymme kehittämään metsänviljelyohjeita ja -menetelmiä sekä siemen- ja taimihuoltoa”, valottaa Anne Immonen inventointien merkitystä.

UPM:llä on omia metsiä noin 900 000 hehtaaria. Omat metsät tarjoavat puutavaran ohella tietotaitoa metsän ja metsäomaisuuden hoidosta. Tämä osaaminen on myös UPM:n metsäpalveluasiakkaitten käytettävissä. Omat metsät opettavat!

Lisätietoja antavat:
Metsätalousjohtaja Jyrki Kangas, puhelin 040 843 0420
Taimitarhapäällikkö Anne Immonen, puhelin 040 5792944