Loparex lahjoittaa 80 000 euroa yhtiön perustajan Hjalmar Linderin muistomerkin pystyttämiseksi Lohjalle

UPM:n tytäryhtiö Loparex lahjoittaa 80 000 euroa yhtiön perustajan Hjalmar Konstantin Linderin (1862-1921) muistomerkin pystyttämiseksi Lohjan kaupunkiin. Keväällä 2006 paljastettavalla muistomerkillä halutaan kunnioittaa Linderin merkittävää elämäntyötä Läntisellä Uudellamaalla. Linder asui vuosina 1895-1918 mm. Mustiolla ja Lohjalla ja vaikutti keskeisesti alueen puunjalostusteollisuuden syntyyn.

Loparexin lisäksi muistomerkin pystyttämisessä ovat mukana Lohjan kaupunki, Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry sekä paperiliiton Lohjan osasto nro 47 ry.

Muistomerkin pystyttämistä varten perustettu toimikunta on tehnyt ehdotuksen toteutettavaksi työksi Kuvataideakatemian kutsumien opiskelijoiden ja sieltä valmistuneiden nuorten taiteilijoiden tekemien kuuden ehdotuksen joukosta. Voittanut ehdotus, Kaisaleena Halisen "Linderin tie", sijoittuu vanhan tehtaalle vieneen kapearaiteisen sähköradan paikalle Pohjolanmäen rinteeseen, lukiorakennuksen ja Paikkarinkadun välimaastoon. Reitti on ollut käytössä Linderin ajoista asti. Teos muodostuu polkua muutaman kymmenen metrin matkalta reunustavasta ratakiskoparista, joihin kohokirjaimin kirjoitetut paikannimet muodostavat tarinan rungon Linderin elämänvaiheille. Taiteen maisteri Kaisaleena Halinen, 31, on valmistunut Kuvataideakatemista vuonna 2002.

Kamariherra Hjalmar Linder perusti Lojo Celluloosafabrik Ab:n sellutehtaan vuoden 1906 keväällä. Tehdas aloitti toimintansa seuraavana kesänä Lohjan Pitkäniemessä. Tehtaalla työskenteli alussa noin 200 työntekijää, joista kaksi kolmasosaa muutti Lohjan ulkopuolelta, koska taajamassa ei ollut riittävää väestöpohjaa näin merkittävälle työpaikkojen lisäykselle. Lohjan väkiluku tuolloin oli alle 900 henkeä. Kymmenen vuotta myöhemmin väkiluku oli kaksinkertaistunut uusien työntekijöiden muutettua perheineen Lohjalle.

Linder oli edistyksellinen työnantaja. Hän otti käyttöön kahdeksantuntisen työajan, sairausajan palkan ja ilmaiset lääkärinhoidon sekä lääkkeet, jopa yhden viikon kesälomankin. Erityisesti hän huolehti työväkensä asunto-oloista.

Linderin perustaman sellutehtaan teollisen toiminnan jatkaja on nykyinen Loparex Oy, joka viettää satavuotisjuhliaan toukokuussa 2006. Yritys valmistaa silikonoituja papereita mm hygieniatuotteisiin, tarroihin ja teollisuuskäyttöön.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Jarmo Ukonaho, Loparex Oy, puh. 0204 14 6200

UPM
Viestintä
24.5.2004