Loparex ja Mahogany osallistuvat Lohjan lämpölaitoshankkeeseen

UPM-Kymmene Oyj:n Lohjalla toimivat tytäryhtiöt, papereita ja paperijalosteita valmistava Loparex Oy sekä viiluja ja erikoisvanereita valmistava Mahogany Oy, osallistuvat paikalliseen Pitkäniemen puunjalostusteollisuuden, Lohjan kaukolämpöyhtiön ja alueellisen jätehuoltoyhtiön yhteiseen lämpölaitoshankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on rakentaa uusi lämpölaitos, jonka avulla hyödynnetään paikalliset kierrätyspolttoaineet ja teollisuuden sivutuotteet sekä varmistetaan teollisuuden ja yhdyskunnan lämmöntuotanto. Uusi lämpölaitos vähentää Lohjan energiatuotannon ympäristövaikutuksia merkittävästi.

Tarjouskilpailun perusteella laitoshankkeen toteuttajaksi on valittu Fortum Power and Heat Oy, jonka kanssa Loparex ja Mahogany ovat olleet energiayhteistyössä jo lähes kaksikymmentä vuotta.

Yhdistämällä yhdyskunnan ja teollisuuden lämmöntarpeet ja paikalliset polttoaineresurssit saavutetaan ympäristövaikutuksiltaan edullinen, kokonaistaloudellinen ja kustannustasoltaan vakaa ratkaisu, joka osaltaan edesauttaa UPM-Kymmenen tehtaiden kilpailukykyä ja kehitysmahdollisuuksia.


Lisätietoja antaa:
Tekninen johtaja Esko Hakala, Loparex Oy, puh. 0204 14 6276 / 040 574 1944


UPM-Kymmene Oyj
Loparex
21.2.2003