Liperin Tikansaareen yksityinen suojelualue UPM:n maille

(UPM, Helsinki, 16.11.2016 klo 9.30 EET) - UPM ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus ovat sopineet suojelualuekorvauksista ja noin 37 hehtaarin yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Liperin Tikansaareen, Pyhäselän järvialtaan eteläpuolelle. Alue on vanhapuustoista harjumetsää, jossa on korpi- ja lehtolaikkuja. Se on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Oriveden-Pyhäselän saaristot -kohdetta. Pääosa alueesta sisältyy myös rantojensuojeluohjelmaan, ja lisäksi Tikansaari kuuluu kokonaisuudessaan harjujensuojeluohjelmaan.

Tikankaivannon salmen molemmin puolin sijaitsevat kapeat niemet kuuluvat perustettavaan suojelualueeseen. Vanhapuustoisia harjumetsiä on yhtenäisimmin suojelualueen Tikankaivannon kaakonpuolisessa osassa. Suojelualueen luoteisosan nuoremmissa metsiköissä monimuotoisuusarvoja lisäävät laikuittainen lehtoisuus ja harjujen paisterinnekasvillisuus. Suojelualueen harjumetsissä esiintyy siellä täällä myös lehmusta. 

Kohde täydentää osaltaan Oriveden-Pyhäselän saaristojen aikaisemmilla suojelupäätöksillä rakentamisen ulkopuolelle jääneitä alueita ja tukee samalla Natura-alueelle keskeisen saimaannorpan suojelua lajin pohjoisimmalla elinalueella.

Tehty suojelupäätös ei rajoita jokamiehen oikeuksia. Tikansaaressa on kaivannon molemmin puolin rantoja ja harjanteita seurailevia vanhoja polkuja, jotka ovat erityisesti retkisatamassa vierailevien veneilijöiden käytössä. Myös uittosäännön mukainen uitto Tikansaaren ympäristössä jatkuu entisellään.                                                                    

Lisätietoja antavat:
Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, puh. 0400 546 690, sähköposti riitta.m.vaisanen@upm.com
Luonnonsuojelun johtava asiantuntija Sirkka Hakalisto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 175, sähköposti sirkka.hakalisto@ely-keskus.fi

Oriveden-Pyhäselän saaristot Natura 2000 -kohde FI0700018 (SCI)

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

Tikansaaren suojelualueen kartta