Lakko UPM:n Miramichin tehtaalla päättyy, ensimmäinen kone käynnistyy syyskuussa

Lakko UPM:n Miramichin paperitehtaalla New Brunswickissa Kanadassa päättyi paikallisen ammattiliiton CEP:n (Communications, Energy and Paperworkers Union) hyväksyttyä uuden viisivuotisen työehtosopimuksen 19. elokuuta 2005. Paperitehtaan käynnistys alkaa vaiheittain. Ensimmäinen paperikone käynnistetään syyskuun puolivälissä ja toinen kone myöhemmin päätettävänä ajankohtana.

Uuden työehtosopimuksen mukaan viiden seuraavan vuoden aikana palkat nousevat 11 prosenttia ja eläke-etuja parannetaan. Näiltä osin sopimus vastaa Itä-Kanadan paperiteollisuuden yleistä runkosopimusta. Tämän lisäksi sopimus sisältää olennaisia tekstimuutoksia, jotka liittyvät muun muassa uralla etenemiseen, ammatillisen pätevyyden arviointiin sekä koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Nämä lisäävät joustavuutta ja tuottavuutta tehtaalla ja vaikuttavat merkittävästi Miramichin menestysedellytyksiin.

UPM:n Miramichin tehtaan noin 700 paperityöntekijää olivat lakossa vuoden 2004 joulukuun puolivälistä lähtien. Tehtaalla ei ole ollut voimassa olevaa työehtosopimusta kesäkuun 2004 jälkeen. UPM antoi paikalliselle ammattiliitolle kattavan sovitteluehdotuksen huhtikuussa 2005. Alustava sopimus saavutettiin New Brunswickin provinssin sovittelijan avulla 13. elokuuta 2005.


Lisätietoja antaa:
Johtaja Heikki Malinen, UPM North America, puh. +1 678 428 0498 (klo 16 alkaen)