Korkeat puukustannukset ja talouden taantuma vaikuttivat UPM:n vuoden 2008 liikevoittoon. Nopeasti toteutetut uudelleenjärjestelyt valmistivat yhtiötä haastavaan vuoteen 2009

(UPM, Helsinki, 5.2.2009 klo 9.30) – Tilinpäätös vuodelle 2008:
Tulos osaketta kohti vuonna 2008 oli -0,35 (0,16) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,42 (1,00) euroa
Liikevoitto koko vuodelle oli 24 (483) miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia eriä 513 (835) miljoonaa euroa
Liiketappio neljännellä neljänneksellä oli 286 (liikevoitto 142) miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia eriä tappio 46 (voitto 194) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2008 tilinpäätöstä:

"Viime vuotta leimasivat korkeat puukustannukset ja talouden nopea taantuminen, joka vaikutti kaikkiin UPM:n liiketoimintoihin. Kaikkien liiketoimintojemme liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vuoden 2007 tasosta."

"UPM reagoi tilanteeseen jo syyskuun alussa ilmoittamalla suunnitelmistaan sulkea tuotantoa pysyvästi. Samalla yhtiö ilmoitti uuden liiketoimintarakenteen myötä käynnistyvistä uudelleenjärjestelyistä sekä joustavasta toimintamallista tuotannossa. UPM käynnisti toimet ripeästi ollakseen valmis kohtaamaan heikkenevän kysynnän ja korkeat raaka-ainekustannukset."

"Taantuman alla halusimme varmistaa kassavirran, minkä vuoksi vähensimme lopputuotevarastojamme ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Vuoden lopussa UPM:n paperivarastot olivat 200 000 tonnia alemmat kuin vuosi sitten."

"Vanerin ja sahatavaran markkinat ovat heikentyneet rajusti, ja meidän on tässä tilanteessa jatkettava toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi."

"Viime vuonna yhtiön sisäinen tehokkuus parani ja vertailukelpoiset kiinteät kustannukset laskivat 120 miljoonalla eurolla. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan riittänyt. Korkeat puu- ja energiakustannukset söivät kannattavuuden parannuksesta saadut hyödyt. Vertailukelpoiset puukustannukset nousivat 220 miljoonalla eurolla ja energiakustannukset 100 miljoonalla eurolla.

"Vuoden 2009 toimintaympäristö tulee olemaan vaikea. Keskeistä on varmistaa joustavan toimintamallimme toteutus siten, että säilytämme asiakaspalvelun korkean tason samalla kun säästämme kustannuksissa. Tällä tavoin voimme nopeasti saada toiminnan taas vauhtiin, kun muutos parempaan alkaa."

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
communications@upm-kymmene.com

***

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee vuoden 2008 tilinpäätöksen tiedotustilaisuudessa, joka pidetään tänään klo 14.00 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus on yhteinen tiedotusvälineille ja analyytikoille. Tiedotustilaisuutta voi kuunnella suorana internetissä osoitteessa www.upm-kymmene.fi. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen kuukauden ajan.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu englanninkielinen puhelinkonferenssi järjestetään tänään 5.2. klo 17.00. Tilaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Puheluun osallistujien tiedot rekisteröidään ennen kokouksen alkua, minkä vuoksi on suositeltavaa soittaa noin 10 minuuttia ennen ilmoitettua kokousaikaa.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM-Kymmene, Financial Review 2008
Tunnus: 79589133
Ilmaisnumero Suomesta: 0800 112 363
Paikallispuhelu Suomesta: (09) 23 114 173
Puhelu Suomen ulkopuolelta: +44 (0) 1452 555 566

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 11. helmikuuta 2009 asti:
Puhelinnumero: +44 (0) 1452 55 00 00
Tunnus: 79589133#


***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksen sivuilla 68–69.