Koneellisella istutuksella hyviä tuloksia

(UPM, Valkeakoski, 2.6.2009) – UPM istuttaa puun taimia koneellisesti enenevässä määrin. Koneellinen istutus parantaa metsänuudistamistöiden tuottavuutta ja istutusten laatua. Lisäksi se vapauttaa ammattimetsureita heille parhaiten soveltuviin töihin, etenkin taimikonhoitoon.

”Istutuskone tekee kaksi työvaihetta kerralla: maanmuokkauksen ja istutuksen. Oikein valituilla kohteilla huolellisesti tehty koneellinen istutus takaa hyvän ja tasaisen työn laadun. Koneella taimi tulee mättäässä oikeaan paikkaan ja tuoreeseen muokkausjälkeen. Siksi taimi kasvaa alusta alkaen nopeammin, sillä se ei joudu kilpailemaan heinän ja vesakon kanssa”, selvittää UPM Metsän metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt.

Koneellinen istutus sopii parhaiten kuusentaimille. Erityisesti viljavilla kivennäismailla energiapuun korjuun – hakkuutähteiden keruun ja kantojen noston – yhteydessä istutuskone on metsänviljelytyössä vahvimmillaan. Turvemaat ja soistuneet kivennäismaat sekä runsaskiviset maastonkohdat soveltuvat heikommin koneelliseen istutukseen.

Puunistutus on taimikonhoitoa helpompi koneellistaa. Arviolta noin puolet maamme kuusenistutuksista olisi mahdollista tehdä koneilla. Tällä hetkellä yksityismetsien taimista koneellisesti istutetaan vasta muutama prosentti. UPM:n omissa metsissä jo noin neljännes kuusista istutetaan koneellisesti.

UPM järjesti toukokuussa yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen Suonenjoen toimintayksikön kanssa Iisalmessa koulutuspäivän koneellista istutusta tekeville yrittäjille ja koneenkuljettajille. Tilaisuus oli maassamme lajissaan ensimmäinen. Istutuskoneen käyttäjät saivat oppia erityisesti työn laatuvaatimuksista, taimien oikeasta käsittelystä ja työn tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Istutusten koneellistamista on kehitetty pitkään. Ensimmäiset koneet Suomessa ja Ruotsissa rakennettiin 1980-luvun alussa. Laitteet olivat suuria ja kalliita erikoiskoneita. 1990-luvulla siirryttiin käyttämään peruskoneina edullisempia kaivinkoneita, joihin istutuslaite voidaan liittää lisävarusteena. UPM on edelläkävijä koneellisen puunistutuksen kehittäjänä, sillä yhtiö on käyttänyt kaivinkonealustaisia laitteita jo 15 vuotta.

UPM kehittää jatkuvasti metsänhoitoaan, eritoten metsänuudistamista, taimikonhoitoa ja nuorten metsien harvennuksia. Tavoitteena on koko metsänkasvatusketjun taloudellisuus ja tuottavuus. Yhtiö soveltaa metsissään ja taimitarhallaan metsänhoidon uusinta tietämystä ja alan parhaita käytäntöjä. UPM:n taimitarha Joroisissa kasvattaa myös koneelliseen istutukseen kasvukauden eri vaiheissa sopivia taimia, minkä ansiosta koneellisen istutuksen työkausi kestää eteläisessä Suomessa toukokuun alkupuolelta syyskuun lopulle.

Omien metsiensä lisäksi UPM huolehtii metsäpalvelusopimusasiakkaittensa metsistä. Näiden molempien tarpeisiin yhtiön taimitarha tuottaa terveitä, laadukkaita ja kullekin käyttöalueelle sopivia taimia. Ne kaikki ovat alkuperältään kotimaisia.

Lisätietoja antaa:
Metsänhoitopäällikkö Jyri Schildt, UPM Metsä, puh. 020 416 4657

UPM Metsä
UPM Metsä vastaa UPM:n Suomen tehtaiden puunhankinnasta ja yhtiön omista metsistä, joita on noin 915 000 hehtaaria. Talousmetsissään UPM tuottaa puuta lähes 800 000 hehtaarin alalla. Yhtiö hankkii valtaosan tehtaiden tarvitsemasta puusta kotimaan yksityismetsistä. UPM Metsä tekee vuosittain yli 30 000 puukauppaa ja tarjoaa puunmyyjilleen monipuolisia metsäpalveluja. UPM:n metsäpalvelusopimus sisältää metsänomistajalle räätälöidyn valikoiman metsäpalveluja puukaupasta metsän- ja metsäluonnonhoitoon ja metsäomaisuuden hoitoon. Metsäpalvelusopimusasiakkaita on yli 13 000. UPM Metsän palveluksessa on noin 600 toimihenkilöä.