Koivun pikkutaimia UPM:n Joroisten taimitarhalta

Helsinki, 2015-05-22 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- UPM:n Joroisten taimitarha on aktiivisesti kehittänyt siemen- ja taimimateriaalia, joka soveltuu istutettavaksi sekä käsityönä että koneella ja jonka kasvu suomalaismetsissä on tutkitusti erinomainen. Uusin tulokas on rauduskoivun pikkutaimi, jota olemme testanneet yhtiön omissa metsissä jo usean vuoden ajan. Myös osa asiakkaistamme on jo tutustunut pikkukoivuun ja viljelytulokset ovat rohkaisevia.

”Kokemuksemme on, että isojen koivun taimien käyttäminen metsänviljelyssä ei ole enää perusteltua”, UPM:n metsänomistajapalveluista vastaava johtaja Jorma Saarimaa toteaa. ”Kookkaat taimet istutetaan joko kuokalla tai kookkaalla istutusputkella. Työ on raskasta, kallista ja hidasta, mikä nostaa kustannuksia turhaan. Myös viljelymateriaalille tulee lisäkustannusta.”

”Pikkukoivusta saamamme kokemukset ovat hyviä ja niiden pohjalta luotamme uuteen tuotteeseemme”, taimitarhapäällikkö Anne Immonen kertoo. ”Olemmekin päättäneet luopua isojen koivujen käytöstä metsänviljelyssä ja siirrymme pikkukoivun käyttöön. Se alentaa viljelyketjun kokonaiskustannusta ja on kilpailukykyinen kuusen viljelyketjun kanssa.”

”Pikkukoivu on maastossa topakka kasvaja, kustannustehokas, miellyttävä istuttaa normaalilla kuusen istutuksessa käytettävällä pottiputkella tai istutuskoneella ja helppo kuljettaa maastossa”, Immonen jatkaa. ”Mitä muuta pieneltä koivulta voisi edes toivoa!”

Pikkukoivuja Joroisista lähtee jo tämän kevään metsänviljelyyn. Lisää taimia tälle istutuskaudelle valmistuu juhannuksen tietämissä. Koivun istuttaminen keskikesällä lämpimään maahan, kun sen juuristo on aktiivisimmillaan, takaa hyvän kasvun alun jo ensimmäisen kasvuvuoden aikana.

Puiden istuttaminen on investointi ja ilmastoteko

UPM istuttaa vuosittain yli 50 miljoonaa puuntainta sekä yhtiön omiin että sopimusasiakkaiden metsiin maissa, joissa se hankkii puuta tuotteidensa raaka-aineeksi. Puunistutuksessa kiteytyy metsätalouden pitkäjänteisyys ja metsän uudistaminen osana vastuullista metsien käyttöä.

”Puiden istuttaminen on investointi ja ilmastoteko”, ympäristöpäällikkö Sami Oksa painottaa. ”Kasvaessaan puu sitoo ilmakehän hiiltä. Uusi metsä parantaa vesien laatua, luo edellytykset marja- ja sienisadolle sekä tarjoaa kasvupaikan sadoille muille lajeille.”

Puu on monipuolinen, uusiutuva raaka-aine erilaisille hyödyllisille tuotteille, joita voidaan käyttää esimerkiksi rakennus- ja puusepänteollisuudessa, paino- ja kirjoituspaperina, pakkauksina, pehmopapereina, sidetarvikkeina, vaatteina, lääkeaineina tai energian lähteenä. Niistä ei tule jätettä: ne voidaan kierrättää ja lopuksi muuttaa bioenergiaksi.

Työnäytöksiä eri puolilla Suomea

UPM on edelläkävijä metsänhoitotöiden kehittämisessä. Yhteistyössä yrittäjien kanssa olemme kehittäneet sekä koneellista istutusta että koneellista taimikonhoitoa. Oleellinen osa tätä kehitystyötä on UPM:n taimitarhoilla Suomessa ja Uruguayssa tehtävä kehitystyö.

Koneelliseen istutukseen ja konekitkentään on mahdollista tutustua työnäytöksissä, joita järjestämme eri puolilla Suomea. Tapahtumien ajankohdat löytyvät verkkopalvelustamme www.metsämaailma.fi. Koneistutuksen ja konekitkennän omaan metsään voi tilata UPM:n paikallisilta metsäasiakasvastaavilta.


Lisätietoja:

Jorma Saarimaa, johtaja, metsänomistajapalvelut, puh. 0400 254 084
Anne Immonen, taimitarhapäällikkö, puh. 040 579 2944
Sami Oksa, ympäristöpäällikkö puh. 040 560 3474

Toimituksille tiedoksi:

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi