Kiinalainen vaatetusalan yritys Jossy Jo karsii tuoteväärennökset RFID:n avulla

(UPM Raflatac, Tampere, 9.9.2010) – Pekingissä toimiva Jossy Jo on ensimmäisiä kiinalaisia vaatetusalan yrityksiä, jolla on käytössään kappaletason tunnistukseen perustuva RFID-ratkaisu. RFID-teknologian avulla yritys saa virheetöntä ja reaaliaikaista tietoa logistiikastaan, mikä parantaa sen yhteistyötä franchising-yritysten kanssa. Jossy Jo käyttää vuosittain yli kaksi miljoonaa UPM Raflatacin etätunnistetta. Kokonaisratkaisu on UPM Raflatacin ja Jawasoft Chinan toimittama.

Jossy Jo hyödyntää RFID:tä monipuolisesti. Teknologiaa käytetään hyödyksi muun muassa tuotannonsuunnittelussa, jossa tuotantotehtävät osoitetaan tietyille tehtaille. RFID-tunnisteet lähetetään tehtävien mukaisesti tuotantolaitoksiin, joissa ne valmistusprosessin aikana kiinnitetään vaatteisiin. Laadunvalvonnassa mahdollisten viallisten tuotteiden tuotantopaikka voidaan jäljittää vaivattomasti ja ongelman alkulähde paikantaa ja korjata.

Jossy Jo kertoo RFID:n käyttöönoton tehostaneen logistiikkaansa jopa 40 prosenttia. Jäljitettävyys parantaa myös Jossy Jon ja sen jakelijoiden sekä agenttien välistä yhteistyötä, sillä virheetön ja helposti saatavilla oleva reaaliaikainen tieto hälventää mahdolliset epäselvyydet.

Myös vaatetusalalle tyypilliset kausittaiset alennusmyynnit ovat helpommin hallittavissa RFID:n avulla. Alennettu myyntihinta voidaan koodata tunnisteisiin ja reaaliaikainen tieto myynnistä on aina helposti saatavilla.

RFID-teknologia on osoittautunut merkittäväksi tekijäksi taistelussa tuoteväärennöksiä vastaan. Jossy Jo kertoo onnistuneensa karsimaan tuoteväärennökset, joiden määrä on aiemmin vastannut kolmea prosenttia vuosittaisesta myynnistä. "Tuoteväärennökset ovat iso ongelma vaatetusalalla ja aiheuttavat monille brändeille huomattavia tappiota. Kappaletason tunnistukseen perustuva RFID-järjestelmä on tehokas keino ongelman ratkaisemiseksi", kertoo UPM Raflatacin Aasian myynti- ja markkinointijohtaja Edward Lu.

Lisätietoja antaa:
Aasian myynti- ja markkinointijohtaja Edward Lu, UPM Raflatac, RFID, puh. +65 9173 0884


UPM Raflatac
UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin ja RFID-etätunnisteiden valmistajia. Yhtiöllä on 13 tehdasta viidellä mantereella sekä laaja myyntikonttoreiden ja terminaalien verkosto ympäri maailman. UPM:n Tekniset materiaalit -liiketoimintaryhmään kuuluvan UPM Raflatacin palveluksessa on 2 600 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli noin 950 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta: www.upmrfid.com.

Jawasoft China

Lisätietoja osoitteesta: www.jawasoft.com.cn.

Jossy Jo

Lisätietoja osoitteesta: www.jossyjo.com.cn