Keittolipeävuoto UPM:n sellutehtaalla Kuusankoskella

(UPM, Kuusankoski 29.7.2006) – UPM, Kymin sellutehtaan mäntylinjalla tapahtui 28.7.2006 klo 19 keittolipeävuoto tuotannossa sattuneen putkirepeämän takia. Vuotoa ei päästy tukkimaan keittolipeän korkean lämpötilan ja syövyttävyyden vuoksi.

Torjuntatoimet käynnistettiin välittömästi vuodon havaitsemisen jälkeen. Alkuvaiheessa suuri osa vuodosta päätyi sadevesiviemärin kautta jokeen. Torjuntatoimien alussa rakennettiin purusta patovalli lisävahinkojen estämiseksi. Tällöin sadevesiviemärin kansi tukkeutui purusta ja osa vuodosta pääsi puruvallin läpi maastoon noin 200 metrin matkalla tehdasalueella. Torjuntatoimia jatkettiin edelleen maastossa kaivamalla keräyskaivantoja, joista imettiin keittolipeää illan ja yön aikana. Imeminen jatkuu edelleen.

Tehdas aloitti välittömästi vaurioituneen prosessilinjan alasajon. Vuoto tornista loppui noin klo 23.30. Torjuntatyössä oli runsaasti kalustoa mukana, mm. 3 imuautoa, kaivuri ja kaivinkone.

Onnettomuudessa ei loukkaantunut kukaan. Välittömästi aineen kanssa tekemisessä olleet käyttivät asianmukaisia suojaimia.

Alustavan arvion mukaan jokeen pääsi useita kymmeniä kuutioita keittolipeää. Kymijoen vesi ja ympäristö r.y.n toimesta on seuranta joella aloitettu. Ympäristöviranomaisten suosituksesta jokivettä ei ole syytä toistaiseksi käyttää uima- ja kasteluvetenä Kuusankosken alapuolisella alueella. Kielteisiä vaikutuksia joessa ei toistaiseksi ole havaittu.

Torjuntatoimia jatketaan edelleen maa-alueella ympäristövahingon laajenemisen estämiseksi. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Kymenlaakson pelastuslaitos johtaa torjuntatoimia. Turvatekniikan keskuksen kanssa sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä tehtaan käyttöturvallisuuden osalta.

Vahinkoalueella käynnistetään tarvittava maamassojen vaihto maanantaista alkaen.

Lisätietoja antavat:
Kymenlaakson pelastuslaitos: päällikköpäivystäjä Ilpo Tolonen, p. 044-7026213
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: yli-insinööri Harri Majander, p. 040-5543712
UPM, Kymi: suojelujohtaja Jaakko Sutela, p. 0400- 754366 tai sellutehtaan johtaja Teuvo Solismaa, p. 040-7411380

Seuraava lehdistötiedote julkaistaan tänään klo 16.00