Keittolipeävuoto UPM:n sellutehtaalla Kuusankoskella, tilanne kello 16.00

(UPM, Kuusankoski 29.7.2006) - UPM:n Kymin sellutehtaalla on päivän aikana päästy korjaamaan 28.7. illalla revennyttä keittolipeäputkea. Putken repeämän syyksi epäillään putken sisäpuolelle kertynyttä saostumaa, jonka seurauksena virtaus on kuluttanut pieneltä alueelta putken puhki. Kulunut osa saadaan vaihdettua lauantain aikana.

Mikäli käyttöönoton yhteydessä suoritettavassa tarkastuksessa ei ilmene esteitä käynnistykselle, mäntylinja päästäneen ajamaan käyntiin sunnuntain aikana.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lauantaina 29.7.2006 Kymijoesta ottamien vesinäytteiden perusteella UPM, Kymin lipeävuoto on nostanut Kymijoen veden pH:ta vain vähän. Päivän aikana otetuissa näytteissä korkein pH arvo mitattiin Keltin voimalaitoksen luota, missä pH oli 7,6. Jokiveden pH on alkukuussa otettujen normaalien seurantanäytteiden mukaan luonnostaan tasolla 7,1 - 7,3, joten nousua normaaliarvoon nähden oli vain vähän. Mittausten perusteella vaikutukset jokiveden laatuun ovat siinä määrin vähäiset, että Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen mukaan suositusta jokiveden käytön rajoittamiseksi uima- ja kasteluvetenä ei ole enää syytä jatkaa.

Lisätietoja antavat:
Kymenlaakson pelastuslaitos: päällikköpäivystäjä Ilpo Tolonen, p. 044-7026213
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus: yli-insinööri Harri Majander, p. 040-5543712
UPM, Kymi: suojelujohtaja Jaakko Sutela, p. 0400- 754366 tai sellutehtaan johtaja Teuvo Solismaa, p. 040-7411380