Kaukaan korvaustarjouksen on tähän mennessä hyväksynyt 150 haitankärsijää

Maaliskuun alkuun mennessä 150 Saimaan rantakiinteistön omistajaa tai haitankärsijää on hyväksynyt UPM:n Kaukaan tehtaan korvaustarjouksen, jonka yhtiö teki helmikuussa viimekesäisen jätevesipäästön johdosta.

Puhelimitse on tullut yli 100 yhteydenottoa, joissa on haluttu mm. korjata virheellisiä omistajatietoja sekä antaa lisäselvityksiä vuokratonteista. Nämä kysymykset on jo pääosin selvitetty. Ensi viikolle on sovittu neuvotteluja mm. mökkivuokrauksessa syntyneistä tulon menetyksistä.

Kiinteistöselvitysten tarkennuttua Kaukas on tällä viikolla lähettänyt vielä kolmisenkymmentä korvaustarjousta aiemmin lähetettyjen lisäksi. Vuokrakiinteistöjen osalta määrä saattaa vielä kasvaa. Myöhemmin lähetettyjen tarjousten vastausaika päättyy maaliskuun lopussa. Yhtiö ei harkitse uusien korotettujen tarjousten tekemistä.

Tähän mennessä jo sovitut korvaukset maksetaan 15.3.2004 alkaen. Myöhemmin palautettujen sopimusten korvaukset maksetaan sitä mukaa kun ne saapuvat.

Epäselvissä tapauksissa haitankärsijät voivat edelleen ottaa yhteyttää Kaukaaseen. Yhteyshenkilönä toimii kiinteistöasiantuntija Leena Mertanen puh. 0204 15 4775.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö Esa Simpura, UPM, Kaukas, puh. 0204 15 4244


UPM, Kaukas
Viestintä
4.3.2004