Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Lappeenrannassa

Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishankkeena toteutettavan Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Lappeenrannassa 10.3.2008. Mittava rakennusprojekti on edennyt hyvin, osittain jopa ennakoitua nopeammin. Projektin rakennustyöt aloitettiin viime heinäkuussa, ja uusi voimalaitos käynnistyy kevättalvella 2010.

Kaukaan Voiman voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille sekä sähköä ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle. Voimalaitoksen lämpöteho on noin 385 MW TH ja sähköteho 125 MWE. Polttoaineita ovat kuori ja metsäenergiapuu eli oksat, latvukset, kannot ja pienpuu, sekä turve.

Uusi voimalaitos korvaa Kaukaan tehtaan vanhan kuorikattila-laitoksen sekä pääosan Lappeenrannan Lämpövoiman Mertaniemen voimalaitoksen tuotannosta. Se varmistaa Kaukaan tehtaiden energiahuoltoa ja turvaa Lappeenrannan kaupungin asukkaille kaukolämmön saatavuuden.

Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Tilaisuudessa puhunut Kaukaan Voiman hallituksen puheenjohtaja Jari Niemelä totesi: "Ennakoin, että tämä yksikkö tulee rikkomaan ennätyksiä ja olemaan Suomen suurin energiapuun hyödyntäjä. Täällä tullaan tuottamaan lähes kaksi prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta."

"Kaukaan Voima Oy:n investointi on Lappeenranta-konsernin kannalta taloudellisesti erittäin merkittävä. Se on suurin yksittäinen investointi kautta aikojen", totesi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Seppo Miettinen.

UPM:n aikakauslehtipaperitoimialan johtaja Jyrki Ovaska totesi: "Kaukaan Voiman uusi voimalaitos parantaa osaltaan Kaukaan tehtaidemme kustannustehokkuutta ja turvaa laitostemme energiahuoltoa kauas tulevaisuuteen. Se on myös uusin esimerkki UPM:n määrätietoisesta pyrkimyksestä optimoida puun käyttöä ja hyödyntää biomassapolttoaineita."

"Olemme iloisia siitä, että laitos rakennetaan yhteistyössä Lappeenrannan Energian kanssa ja että se näin hyödyntää myös lappeenrantalaisia".

Lisätietoja antavat:
Projektijohtaja Erkki Repo, Kaukaan Voima, puhelin 040 758 6990
Johtaja Jari Niemelä, Pohjolan Voima Oy, puhelin 050 313 3416
Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM, puhelin 040 760 0824
Kaupunginjohtaja Seppo Miettinen, puhelin 0400 655 194
Toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen, Lappeenrannan Energia Oy, puhelin 040 548 6360
Paikallisjohtaja Raimo Särkelä, UPM, Kaukas, puhelin 020 415 4548