Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen harjannostajaiset Lappeenrannassa

(Lappeenranta, 18.9.2008) - Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishankkeena toteutettavan Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen harjannostajaisia vietetään tänään 18. syyskuuta 2008. Mittava hanke on edennyt erinomaisesti. Uusi voimalaitos käynnistyy kevättalvella 2010 ja se korvaa Kaukaan vanhan kuorikattilalaitoksen sekä pääosan Lappeenrannan Lämpövoiman Mertaniemen voimalaitoksen tuotannosta.

"Kaukaan Voiman biovoimalaitos on Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Energian suurin yksittäinen investointi kautta aikain. Lappeenrannan energiatuotannossa tämä on kolmas merkittävä investointi. Ensimmäinen oli 1900-luvun alussa ja toinen 1970-luvulla. Rakenteilla olevassa kattilassa lämpöpintaa on 1000-kertaa enemmän ja sähkötehoa 4000-kertaa enemmän kuin 100 vuotta sitten", totesi juhlapuheen pitänyt Kaukaan Voima Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen.

Rakentaminen käynnistyi kesällä 2007 kaivuu- ja syvätiivistystöillä. Syksyn 2007 aikana liukuvalettiin uusi 115-metrinen savupiippu. Laitoksen koko alkoi hahmottua, kun kattilarakennuksen perustustyöt valmistuivat, sekä turbiini- ja kattilarakennusten rungot asennettiin. Kiinteän polttoaineen varastointiin, vastaanottoon ja siirtoon liittyvien rakenteiden rakennustekniset työt alkoivat vuoden 2008 alkupuolella. Kattilarakennuksen 63 metriä korkea teräsrunko nousi harjakorkeuteen 15. elokuuta 2008.

Työmaalla tehdään paikallavalurakenteita yhteensä 20.000 m³, joista tähän mennessä on valettu noin 14.000 m³. Harjateräksiä näihin betonivaluihin käytetään yhteensä 2 miljoonaa kiloa, mikä on lähes sama määrä, joka on käytetty kattilarakennuksen kantavaan runkoon.

Rakennustöiden lisäksi työmaalla etenevät kattilan painerungon asennustyöt. Asennustöiden osuus kasvaa lokakuussa rakennustöitä suuremmaksi.

Tähän mennessä on solmittu noin 60 erillistä rakentamisen osaurakointisopimusta sekä tehty lukuisia tilaushankintoja sekä puite- ja suunnittelusopimuksia. Yli kahdesta sadasta urakoitsijasta, toimittajasta ja aliurakoitsijasta reilu kolmannes on Kaakkois-Suomesta ja yli 220 lähiseutulaista on jo työskennellyt projektissa. Koko projektin kotimaisuusaste on noin 70 %. Työturvallisuusperehdytyksessä on käynyt yli 1000 henkilöä.

Tällä hetkellä työmaan vahvuus on 330 henkilöä, joista noin sata on ulkomaalaisia kymmenestä eri maasta. Ensi vuoden keväällä työmaa saavuttaa huippuvahvuutensa noin 600 henkilöä.

Kaukaan Voiman voimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille sekä kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle. Voimalaitoksen lämpöteho on 385 MWTH ja sähköteho 125 MWE. Polttoaineita ovat kuori ja metsäenergiapuu eli oksat, latvukset, kannot ja pienpuu, sekä turve.

Lisätietoja antaa:
Projektijohtaja Erkki Repo, Kaukaan Voima, puhelin 040 758 699