Kajaanin käräjäoikeus hylkäsi Paljakka Goldin UPM:lle esittämät vahingonkorvausvaatimukset

Kajaanin käräjäoikeus on antanut tänään päätöksen, jossa se hylkäsi kaikki Paljakka Gold Oy:n UPM:lle esittämät vahingonkorvausvaatimukset ja jossa se velvoitti Paljakka Goldin maksamaan UPM:n oikeudenkäyntikulut.

Paljakka Gold oli vaatinut UPM:ltä 31,5 miljoonaa euroa vahingonkorvauksena sopimuksen laittoman irtisanomisen johdosta. UPM sopi toukokuussa 2002 Paljakka Goldin kanssa maa-aineksen ottamisesta UPM:n omistamalla Rahikkalanvaaran poimukivi-alueella Puolangan kunnassa. UPM irtisanoi sopimuksen marraskuussa 2002 perusteenaan sopimusehtojen olennainen rikkominen.


Lisätietoja antaa:
Metsätalous- ja maankäyttöyksikön johtaja Vesa Moisio, puh. 0400-252499


UPM
Viestintä
24.6.2004