Hiertämön tulipalon vauriot rajoittavat tuotantoa UPM:n Jokilaakson tehtailla Kaipolassa

​(UPM, Jämsä, 17.3. 2011 klo 12.00) – UPM:n Kaipolan paperitehtaan hiertämön tulipalon seurauksena tehtaan tuotantoa joudutaan rajoittamaan. Tehtaan kolme paperikonelinjaa käyvät joustavasti asiakastarpeiden mukaisesti siten, että kahta konelinjaa voidaan ajaa samanaikaisesti. Tuotannonrajoitusten arvioidaan kestävän kaksi viikkoa.

”Paperitoimitukset asiakkaille pystymme hoitamaan joustavasti joko Kaipolasta tai muilta UPM:n tehtailta. Palokuntien hyvä toiminta esti laajemmat vahingot ja oma henkilökunta toimi koulutuksen mukaisesti suojautuen savukaasuilta. Puhdistus- ja raivaustyöt kestävät muutamia vuorokausia, jonka jälkeen päästään aloittamaan varsinainen korjaaminen”, kuvaa tilannetta tehtaanjohtaja Leo Lindroos.

Tulipalo tehtaan paperikoneille raaka-ainetta valmistavalla kuumahiertämöllä lähti liikkeelle massasäiliön sekoittimen moottorista. Keskiviikkoiltana syttynyt palo vahingoitti hiertämön sähkö- ja instrumenttikaapeleita noin kahden sadan neliön alueella. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Alustavan arvion mukaan palon aiheuttamat aineelliset vahingot jäävät pariin sataan tuhanteen euroon.

UPM Jokilaakson paperitehtaat valmistavat paino- ja erikoispapereita seitsemällä konelinjalla Jämsässä. Tehtaiden palveluksessa työskentelee yhteensä 1 100 henkilöä. Vuosikapasiteetti on noin 1,6 miljoonaa tonnia paperia.

Lisätietoja:
Leo Lindroos, tehtaanjohtaja UPM Jokilaakson tehtaat, puh. 02041 67201

UPM, Jokilaakson tehtaat
Viestintä
puh. +358 40 523 4659