Kaikki toimistopaperit samasta paikasta

UPM esittelee Paperworld-messuilla ensimmäistä kertaa täyden valikoiman papereita mustesuihku- ja lasertulostukseen, valokuvien tulostukseen, digitaaliseen painatukseen ja kirjekuoriin.

UPM:n messutarjonnasta erottuvat erityisesti Yes- ja Future -valikoimat tuote- ja pakkausuutuuksineen sekä huhtikuussa 2004 lanseerattu UPM Office -tuotemerkki. Yhtiö esittelee messuilla nyt myös ensimmäistä kertaa UPM DIGI -valikoimaan kuuluvat digitaaliseen painatukseen tarkoitetut arkkipaperit sekä UPM Mail -kirjekuoripaperit.

UPM on yksi harvoja paperivalmistajia, joiden valikoima kattaa lähes kaikki toimistoympäristön käyttötarkoitukset – liikekirjeistä ja esipainetuista lomakkeista personoituihin ja muuten yksilöityihin kirjelähetyksiin, valokuvien tulostukseen ja kirjekuoriin. Toisin sanoen UPM:ltä on saatavana täydellinen valikoima digitaalisia painopapereita, esipainatukseen räätälöityjä papereita, kirjekuoripapereita ja arkkipapereita.

”Laaja tuotevalikoima on meille valtava kilpailuetu”, toimialajohtaja Matti Lievonen toteaa. ”Laaja-alaisen tuotetietämyksen ja teknologiaosaamisen verkottaminen merkitsee, että voimme yhdessä asiakkaiden kanssa hallita toimitusketjua yhä paremmin. Viime vuonna toteutetun myynti- ja markkinointiorganisaation uudistuksen myötä toimistopaperit muodostavat nyt oman yhtenäisen vastuualueensa. Tämä tukee osaamisen jakamista ja luo merkittäviä synergiaetuja.”

”Digitaalisten painopaperien ja esipainettujen paperien sekä kirjekuori- ja arkkipaperien painamiseen ja jälkikäsittelyyn käytetään samoja tekniikoita”, johtaja Jussi Toikka hienopapereiden myynnistä ja markkinoinnista jatkaa. ”Tuotannon tehokkuus, painovärin kulutus ja kuljetuskustannukset koskevat kaikkia tuoteryhmiä, joten kehitystoimintaa voidaan koordinoida optimaalisesti ja siten saavuttaa valtavia synergiaetuja asiakkaan hyväksi. Tähän tulemme jatkossa keskittymään entistä painokkaammin.”

Lisätietoja antaa:
Asiakasviestintäpäällikkö Doris Lonnemann, Hienopaperit, UPM
Puh. +49 4963 401 1845, matkapuhelin +49 175 72 50 661 tai sähköposti: doris.lonnemann@upm-kymmene.com


UPM
Viestintä
26.1.2005

UPM
UPM on maailman johtavia painopapereiden valmistajia ja aikakauslehtipapereiden selvä markkinajohtaja. Konsernin liikevaihto vuonna 2003 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on 34 000 henkilöä. Yhtiön päätuotteita ovat painopaperit, jalostusmateriaalit ja puuteollisuuden tuotteet. UPM:llä on tuotantolaitoksia 16 maassa, ja yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

UPM Paperworld-messuilla
UPM:n osasto Paperworld-messuilla: halli 4.1, osasto D30.

Lehdistömateriaali
Lehdistömateriaali, esitysaineisto sekä valokuvat ovat saatavana myös UPM:n internet-sivuilla www.upm-kymmene.com > Mediasuhteet > Pressikansiot.