Janakkalaan linnustonsuojelualue

Hämeen ympäristökeskus on rauhoittanut noin 200 hehtaarin alueen Janakkalan Toivanjoelta luonnonsuojelualueeksi. Rauhoitus koskee yhteensä 10 maanomistajan maa- tai vesialuetta. Kolme neljäsosaa rauhoitusalueesta koskee UPM:n maita.

Toivanjoen alue Tervakosken taajaman liepeillä on tärkeä lintujen muutonaikainen ruokailu- ja levähdyspaikka. Jokivarren kasvillisuus käsittää pensaikkoja, kortteikkoja, ruovikoita ja osmankäämiköitä. Alueelle tyypillisiä lajeja ovat luhtahuitti, luhtakana, kaulushaikara ja ruskosuohaukka.

UPM haki Toivanjoen lintualueiden rauhoitusta osana monimuotoisuusohjelmansa toteutusta. Yhtiö laatii omistamilleen Natura-alueille, joihin Toivanjoen aluekin kuuluu, hoito- ja käyttösuunnitelmia yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Suunnitelmilla määritellään alueiden käyttö- ja kehittämismahdollisuudet EU:n direktiivien mukaisesti.

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Juha-Matti Valonen, puh. 0400 152 416