Heidi Simola valittu vuoden 2008 naismetsänomistajaksi

(UPM, Valkeakoski, 8.11.2008) – Vuoden naismetsänomistaja on maanviljelijä, maa- ja metsätieteiden maisteri Heidi Simola Orimattilasta. Vuoden naismetsänomistajan valitsivat UPM, Nordea ja Metsäkeskus nyt seitsemättä kertaa.

Valintaraadin mukaan Heidi Simola huolehtii metsään ja maatalouteen liittyvistä asioista säntillisesti ja vastuullisesti. Hän tarttuu toimeen kuin toimeen ripeästi ja ottaa uusista asioista selvää uskaltaen myös kyseenalaistaa asioita tai menettelytapoja. Heidi Simola on nuoresta asti perehtynyt metsänhoitoon liittyviin asioihin, myös käytännössä. Simolan perheen metsää on hoidettu ja hakattu, ei pelkästään omistettu. Metsän omistaminen on osa Heidi Simolan taloutta; metsä on Simolalle nimenomaan talousmetsää, jossa metsänhoidolliset toimenpiteet tehdään ajallaan ja josta saadaan tuottoa. Tulot myös investoidaan metsään tai yritystoimintaan. Maalla asuminen ja luonnon kanssa eläminen on osa Simolan jokapäiväistä elämää.

Kolmikymppinen Heidi Simola on naimisissa maanviljelijän kanssa ja puolivuotiaan tytön äiti. Simola on huolehtinut kotitilansa metsien hoidosta yhdessä äitinsä ja sisarustensa kanssa isänsä kuoltua. Itselleen Simola lunasti tilan kesällä 2008. Simola opiskeli ensin agrologiksi ja jatkoi sen jälkeen opintojaan maa- ja metsätieteellisessä valmistuen maa- ja metsätieteiden maisteriksi keväällä 2008.

Vuoden naismetsänomistaja julkistetaan Metsämessujen naismetsänomistajatapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 8.11.2008. klo 10. UPM järjestää vuoden naismetsänomistajatapahtuman yhdessä Nordean ja Metsäkeskuksen kanssa jo seitsemännen kerran.

Vuoden naismetsänomistajaksi voidaan valita henkilö, jolla on selkeä näkemys oman metsänsä tilasta ja toteuttamansa metsänhoidon päämääristä. Vuoden naismetsänomistaja hoitaa metsäänsä aktiivisesti ja kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon niin puuntuotannon, virkistyksen kuin metsien monikäytön.

Lisätietoja antaa:
Markkinointipäällikkö Jari Sulkava, UPM Metsä, p. 0400-222 819

Toimituksille tiedoksi

UPM Metsä vastaa UPM:n Suomen tehtaiden puunhankinnasta ja yhtiön metsistä. UPM omistaa Suomessa 920 000 hehtaaria omia metsiä. Yhtiöllä on myös oma taimitarha Joroisissa. Tehtaiden tarvitsemasta puumäärästä valtaosa hankitaan kotimaan yksityismetsistä. UPM Metsä tekee vuosittain yli 30 000 puukauppaa ja tuottaa metsänomistajille monipuolisia metsäpalveluja. UPM:n metsäpalvelusopimus tarjoaa metsänomistajalle räätälöidyn valikoiman metsäpalveluja puukaupasta metsän- ja metsäomaisuudenhoitoon. Metsäpalvelusopimusasiakkaita on yli 13 000.

UPM Metsän palveluksessa on noin 600 toimihenkilöä. Lisäksi yhtiön metsänhoitotöitä toteuttavan UPM:n tytäryhtiön Silvestan palveluksessa on runsaat 250 metsuria.